Pri výbere peňazí z bankomatu voľte pozorne aj výmenný kurz

Autor: Andrej Dorič
21.07.2014 (16:00)

Správnym výberom kurzu môžete ušetriť v zahraničí niekoľko eur.  
 
Pri výbere z bankomatu v Česku dostal redaktor Banky.sk nečakanú ponuku výberu prepočítania výmenného kurzu z eur na české koruny. Prvá možnosť bol kurz prepočítaný bankou a druhá možnosť ponúkala výber hotovosti bez prepočtu. Intuitívne si redaktor zvolil prvý kurz, s tým, že si myslel, že je výhodnejší. Nemusí to tak byť. Banky.sk preto zisťovali aký je medzi týmito kurzami rozdiel a ktorý je naozaj výhodnejší.

Navyše v rovnakom čase nás náš čitateľ upozornil na to, že niektoré slovenské banky účtujú výber z bankomatu v Chorvátsku veľmi dobrým kurzom kartových firiem Visa ci MasterCard. Naopak, iné banky účtujú výber horším kurzom devíza predaj. Čitateľ chcel vedieť, ktoré banky sa takto správajú. Preto sme oslovili všetky banky, ktoré pôsobia na Slovensku a zisťovali ako určujú výmenné kurzy pri výberoch v bankomatoch v zahraničí. 

dobra-pozicka

Možnosť výberu dvoch kurzov ktorú vám ponúknu len bankomaty niektorých bánk v zahraničí. Nám ponúkol možnosť bankomat Českej sporiteľne, ktorá je sestrou Slovenskej sporiteľne. 

Prvá možnosť pod názvom Prepočítanie kurzu bankou je služba, ktorá sa volá „Dynamický prepočet meny“. V takomto prípade je výber v cudzej mene prepočítaný na euro osobitným konverzným kurzom stanoveným bankou, ktorá daný bankomat prevádzkuje. Teda to nemusí byť vaša banka, ale cudzia, ak nevyberáte z bankomatu vlastnej banky.

„Čiže držiteľ karty vie už v okamihu realizácie transakcie presnú sumu transakcie v mene karty. Ak vyberáte v Poľsku 1000 zlotých, tak do vašej banky príde požiadavka na XY eur podľa kurzu banky, kde ste peniaze vybrali,“ vysvetľuje informačnú výhodu tohto výberu Marína Masárová, hovorkyňa Tatra banky.

Pri tejto službe vám prijímateľská banka, ktorej patrí bankomat, v podstate dopredu ponúkne prepočet kurzu ešte pred samotným výberom z bankomatu. Takže sa máte možnosť rozhodnúť či ho chcete alebo nie. Keď však nemáte prehľad o oficiálnych kurzoch ľahko si zvolíte horší kurz, čo sa stalo aj redaktorovi Banky.sk.

Odporucame

Bez prepočtu výhodnejšie


V druhom prípade, ak si vyberiete možnosť bez prepočtu kurzu, suma transakcie bude prepočítaná aktuálnym kurzom banky, ktorá vydala vašu platobnú kartu (teda vašej vlastnej banky). Tento kurz je podľa viacerých oslovených bánk pre klienta zvyčajne výhodnejší.

Presnejší priebeh zúčtovania transakcie vysvetľuje Ivana Balážová, riaditeľka odboru kariet a elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne, keď tvrdí, že v druhom prípade je prepočet robený štandardne cez kurzový lístok kartovej spoločnosti (MasterCard alebo VISA) a následne ho môže upraviť vaša banka. 

Nevýhodou výberu bez prepočtu je to, že vaša banka prepočet zrealizuje až v deň zúčtovania transakcie (čo môže byť aj na nasledujúci deň, ak vyberáte neskoro poobede alebo večer) a v okamihu keď peniaze vyberáte ešte neviete aká finálna suma, vám bude zúčtovaná.

Kartové spoločnosti na konverziu tiež nepoužívajú kurz v deň uskutočnenia transakcie ale kurzový lístok zo dňa uskutočnenia zúčtovania. To je zvyčajne s dvojdňovým posunom.

Modelový príklad: 

Klient vyberal v Česku dňa 14.7.2014 VISA kartou sumu 2000 českých korún.

1) Klient si zvolil dynamický prepočet do EUR, uplatnil sa kurz banky, ktorá prevádzkuje bankomat. Suma bola prepočítaná na 79,24 EUR (kurz 1 EUR= 25,2398 CZK). Transakcia bola spracovaná vo VISA priamo v mene EUR v sume 79,24 EUR bez prepočtu. 

V tomto prípade účtuje VÚB banka poplatok za výber 2 eurách, nakoľko mena transakcie bola EUR. Klient spolu s poplatkom zaplatil za výber 81,24 EUR.

2) Klient si nezvolil prepočet do EUR, suma bola spracovaná vo VISA v originálnej mene 2000 CZK a prepočítaná kurzom kartovej spoločnosti VISA na 73,23 EUR (kurz 1 EUR=27,3112 CZK)
V tomto prípade bola transakcia prepočítaná kurzom VISA, ktorý bol platný v deň spracovania transakcie 16.7.2014 vo VISA. 

V tomto prípade účtuje VÚB banka poplatok za výber v sume 1% minimálne 6,50 EUR. Klient spolu s poplatkom zaplatil za výber 79,73 eur.

Z toho vyplýva, že by ste dostali lepší kurz pri nezvolení si dynamického prepočtu, lebo by sa transakcia zúčtovala až o dva dni, keď bol kurz EUR/CZK výhodnejší. Hoci pri výbere bez prepočtu by ste zaplatili vyšší poplatok VÚB banke, aj tak by bola konverzia o niečo výhodnejšia.
 

Rozdiel v kurze môže byť niekoľkopercentný


Najdôležitejšia informácia pre klientov bánk je tá, že kurz pri dynamickom prepočte môže byť až o 5 až 10% horší ako kurz ponúkaný kartovou spoločnosťou alebo vašou bankou.

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky, tvrdí, že banky si môžu sami stanoviť odchýlku od oficiálneho kurzu, ktorý používajú pri dynamickej konverzii, ale pripomína, že klient má možnosť si ho vybrať alebo odmietnuť. 

Výhodnosť jedného alebo druhého kurzu sa podľa Balážovej nedá jednoznačne určiť kvôli časovému posunu zúčtovania. 

„Je to individuálne od banky, ktorá vydala držiteľovi kartu. Na jednej strane pri dynamickej konverzii je jasný kurz a iná suma už nebude zaúčtovaná v danej mene. V druhom prípade to záleží od nastavených prepočítacích mechanizmov danej banky vydávajúcej kartu držiteľovi a poplatkov,“ dodáva.

Eva Čonková, riaditeľka odboru marketingu a komunikácie Prima banky, je pri hodnotení kurzov pri dynamickom prepočte meny otvorenejšia a tvrdí, že pre klientov aj neklientov je táto služba nevýhodná,preto ho Prima banka nepoužíva a to aj napriek tomu, že pre banky je to zaujímavý zdroj príjmov. 

„V prípade takéhoto prepočtu môže byť kurz pre klienta nevýhodnejší o 5 až 10 % a zvyčajne zahŕňa aj špeciálny poplatok stanovený príslušnou bankou, čo považujeme za neférové a netransparentné,“ dodáva. Podľa nej je pre klienta jednoznačne výhodnejší kurz bez prepočtu, , ktorý stanoví priamo jeho banka. 

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, radí si pred vycestovaním do zahraničia pozrieť kurzový lístok banky, ktorá je každý deň zverejnený na webovej stránke a aktualizovaný v ranných hodinách. 

„Aktuálny kurzový lístok a menovú kalkulačku majú naši klienti k dispozícii aj v mobilnej aplikácii BankAir, ktorú im odporúčame si ešte pred vycestovaním do zahraničia aktivovať,“ dodáva. 

Devíza predaj a nákup


Sberbank Slovensko neponúka službu dynamického prevodu meny a jej klienti majú zaúčtované transakcie vykonané v inej mene ako euro výmenným kurzom kartovej spoločnosti platným v deň spracovania transakcie.

„V prípade, že klient má vedený účet v inej mene ako euro, a transakcia je realizovaná v odlišnej mene ako má klient vedený účet , banka prepočítava transakcie výmenným kurzom banky devíza predaj,“ vysvetľuje Ľubomíra Chmelová, hovorkyňa Sberbank.

Podobne aj v J&T banke prepočítavajú výbery z bankomatu kurzom devíza-predaj. 

Ďuďáková uvádza príklad ako by vyzerala konverzia pri výbere hotovosti kartou MasterCard, v inej mene ako eurá. Z účtu vám bude zúčtovaná transakcia prepočítaná devízovým kurzom nákup s dátumom spracovania transakcie a to s nákupom meny danej krajiny na USD a následne bude prepočítaná kurzom predaj z meny krajiny výberu na eurá.

„Spoločnosť VISA prepočíta každú transakciu, ktorá nie je vykonaná v eurách kurzom devíza nákup na eurá.

Katarína Gajdošíková, hovorkyňa OTP banky ešte pripomína, že aj suma transakcie môže byť navýšená o poplatky spoločnosti MasterCard alebo VISA.
Foto: BANKY.sk