Przemysław Kłobut

vedúci slovenskej organizačnej zložky
mBank na Slovensku
Odpoveď: Áno
Štrukturálne reformy by mali podporovať celkové podmienky ekonomiky v eurozóne v dlhodobom horizonte, krátkodobo tak môžu dokonca spomaliť rast napríklad v dôsledku zníženia vládnych výdavkov. Z tohto dôvodu je možné, že tlak na štrukturálne reformy, najmä také, ktoré súvisia s fiškálnymi reštrikciami, sa uvoľní a vytvorí priestor pre opatrenia na posilnenie rastu HDP aj v krátkodobom horizonte. Očakávania výraznejšieho zásahu ECB (program QE) pomáhajú zmierniť náklady pre štátne financovanie, a tým vytvoriť priestor pre aspoň nejakú formu fiškálnej stimulácie. ECB tiež oslabuje euro, čo podporuje konkurencieschopnosť rýchlejšie než zdĺhavý proces znižovania cien alebo platov. Ak to zhrnieme, štrukturálne reformy nie sú nevyhnutnou podmienkou pre naštartovanie ekonomiky - sú nastavené tak, aby sa vrátili do programu neskôr, keď sa podarí uhasiť deflačné riziko.