Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPoštová banka, a.s.
Názov produktuZlatá vkladná knižka
Úroková sadzba0.3 %
minimálny vklad 7 €
Poznámka Peniaze môžete vyberať kedykoľvek (pred uplynutím výpovednej lehoty za poplatok), možnosť vkladať kedykoľvek, prístup k svojim peniazom máte aj na hociktorej pošte, možnosť zriadiť spoločnú vkladnú knižku (2 majitelia)
Výpovedná lehota 3 mesiace
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov ročne
Poplatok za zriadenie účtu 0 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0 €
Poplatok za predčasný výber 1 € za každých 25 € predčasne vybraných
Poplatok za začatie umorovacieho konania 7 €
Poplatok za zrušenie účtu -
Poplatok za zrušenie vkladnej knižky 7 €
Sadzobník platný od1.10.2018
Úrokové sadzby platné od10.9.2018