Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaVÚB, a.s.
Názov produktuVÚB Účet Magnifica
Mesačný poplatok za účet / balík služieb9 €
Poplatok za balík po zľave 4,50 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka Klient využíva produkty zo zoznamu* a zároveň aktívne využíva účet za príslušný kalendárny mesiac.
Aktívne využívanie účtu: aspoň 1× za mesiac využitie služby Internet banking alebo Mobil banking a súčasne súčet kreditných transakcií na tomto účte je za mesiac min. 800 €
*Skupina produktov, ktoré sa posudzujú pri získaní zľavy z poplatku
■ čerpaný spotrebný úver ■ čerpaný hypotekárny úver ■ kreditná karta (použitie aspoň 1x v mesiaci) ■ sporiaci účet a  VÚB AM Prémiové sporenie ■ zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 10000 €) ■ životné poistenie La Vita.
100% zľava z mesačného poplatku = využitie aspoň 3 produktov 
50% zľava z mesačného poplatku = využitie aspoň 2 produktov
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Cena balíka zahŕňa max. 11 ľubovoľných produktov z tejto základnej ponuky: ■ debetná karta Maestro Dobrý anjel  ■ debetná platobná karta VISA Inspire ■ VISA Inspire mobil platby ■ VISA Inspire Wave to Pay ■ jednorázové online prevody ■ prvé 4 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka ■ prvých 6 poplatkov za  platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso ■ vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov (frekvencia a spôsob zasielania sú stanovené) ■ zasielanie SMS správ o pohyboch na účte                                                                                                                                                
a navyše 2 až 4 produkty z rozšírenej ponuky: ■ debetná platobná karta VISA Inspire Gold ■ neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ pobočkové operácie (poplatky za vklady a výbery v hotovosti na  pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického preodu, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB banky)
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty áno
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno, cez službu Internet banking alebo osobne na pobočke 1-krát mesačne
Výpisy poštou áno, raz ročne
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke 3,50 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,20 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,22 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,22 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,22 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,20 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,22 €
Mesačný poplatok za Internet banking bezplatne
Mesačný výpis 0 € (osobne alebo elektronicky)
Sadzobník platný od1.10.2018
Úrokové sadzby platné od1.2.2018