Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPoštová banka, a.s.
Názov produktuDOBRÉ SPORENIE ISTOTA
Úroková sadzba1.25 %
Minimálny vklad 10 €
Poznámka Zvýhodnený úrok 2,50 % získate za podmienky, že v každom kalendárnom mesiaci sledovaného roka bude na dobrésporenie ISTOTA pripísaný vklad od 10 € do 500 €. V prípade nepravidelného sporenia alebo zostatku nad 100 000 € bude dobrésporenie ISTOTA úročené základnou úrokovou sadzbou 1,25 %.
Výpovedná lehota 10 rokov
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov -
Frekvencia pripisovania úrokov ročne k 31.12.
Poplatok za zriadenie účtu 0 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0 €
Poplatok za predčasný výber 5% z vybranej sumy
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie účtu 0 €
Poplatok za zrušenie vkladnej knižky -
Sadzobník platný od1.10.2018
Úrokové sadzby platné od10.9.2018