Slovensko malo náskok v nástupe bezkontaktných platieb pred Českom

Autor: redakcia Banky.sk
19.09.2016 (09:00)

O vysokom podiele mobilných terminálov oproti stacionárnym a veľkom boome samoobslužných platobných riešení na Slovensku sa rozprávame s Janom Pištělákom, riaditeľom spoločnosti SoNet Slovakia.Vaša spoločnosť SoNet funguje na českom trhu už vyše 20 rokov. Ako sa zmenil trh za toto obdobie?
Je to naozaj obrovský rozdiel. Začínali sme ako klasická počítačová firma dodávajúca počítače, servery a realizujúca počítačové siete. V roku 2000 sme vstúpili do „kartového“ biznisu. To zásadným spôsobom ovplyvnilo ďalší rozvoj firmy a pomohlo nám k významnému rastu. Ten nás postupne dostal vďaka podielu na trhu platobných terminálov medzi najvýznamnejších hráčov na trhu.
 
Už niekoľko rokov pôsobíte tiež na Slovensku. Líši sa slovenský trh od toho českého?
Sú tu určité rozdiely. Slovensko malo náskok v nástupe bezkontaktných platobných technológií a bolo pre nás zdrojom dôležitých poznatkov a skúseností, ktoré sme potom uplatnili v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Významným špecifikom slovenského trhu je dominantný podiel bezdrôtovej komunikácie, čo pre nás znamená silnú orientáciu na mobilné platobné terminály.
 
Čo sa týka konkurencie, sú si trhy podobné?
Na Slovensku je väčšia konkurencia nielen pri akceptácii platobných kariet, ale aj v sortimente doplnkových služieb ako je dobíjanie kreditov mobilných telefónov alebo platby poukážok cez platebné terminály. Horúcou témou je aj akceptácia elektronických straveniek na platobných termináloch. Do kartového sveta tým vstúpili ďalší hráči a cez terminály „pretekajú“ ďalšie významné finančné objemy. Pre dodávateľov softvéru je to veľká výzva a ďalšie zvýšenie konkurenčného boja.
 
16 09 SoNet 01           Vo vašej ponuke máte niekoľko značiek platobných terminálov. V dnešnej „bezšnúrovej“ dobe sa aj POS terminály museli stať mobilnými. Majú vaši zákazníci väčší záujem o prenosné terminály, alebo stále prevládajú tie stacionárne?
Špecifikom Slovenska je veľký podiel mobilných terminálov oproti stacionárnym. Určite to má súvislosť so zámerom bánk o smerovaní svojich investícii. My máme našťastie univerzálnu aplikáciu pre všetky typy terminálov, takže pre nás nás tento trend nepredstavuje žiadne zvýšené náklady.

V potravinách sledujem, ako sa strácajú pokladničky a pribúdajú samoobslužné platobné terminály. Môžu úplne nahradiť ľudí? Kde všade sa dajú okrem supermarketov využívať?
 
Samoobslužné platobné riešenia zažívajú veľký boom. Šetria náklady na ľudskú obsluhu a zbavujú prevádzkovateľov nákladov na cash management. Návratnosť tejto investície je okolo šiestich mesiacov. Možnosti ich využitia sú veľmi široké. Samoobslužné platobné kiosky nájdete aj v štátnych inštitúciách, kde môžete kartou zaplatiť všetky možné poplatky, tiež na čerpacích staniciach, kde si sám natankujete a zaplatíte bez nutnosti platiť vo vnútri predajne. Podobne zaplatíte kartou za parkovanie. Veľkým hitom je projekt McDonald´s. Do ich siete dodáváme terminály, ktoré sa inštalujú do samoobslužných objednávkových zariadení. Na veľkej dotykovej obrazovke si vyberiete svoje menu, zaplatíte kartou a potom si už len vyzdvihnete svoju objednávku podľa kódu, ktorý vám kiosk vytlačí. Zákazníkom sa toto riešenie veľmi páči, projekt už beží aj v ďalších európskych krajinách.
 
Sú vaše terminály prispôsobené bezkontaktným kartám? Je o ne v poslednom čase vyšší záujem?
Dnes už je nemysliteľné inštalovať terminály, ktoré by „nečítali“ bezkontaktné karty. Ľudia si na bezkontaktné platby rýchlo zvykli. Platba malých čiastok bez PINovej autorizácie je rýchla a príjemná.
 
Ste pripravení zaviesť aj terminály, ktoré budú akceptovať platby mobilom cez NFC technológiu?
Áno, aj táto možnosť tu je pri moderných termináloch. Ich výrobcovia pochopili nutnosť akceptácie NFC platieb. Tiež Visa a MasterCard zaradili tento spôsob platby do povinných požiadavkov na nové inštalácie terminálov.
 
Pri platbách sa už pomaly presadzuje aj biometria. Viete trhu ponúknuť tiež výrobky vybavené čítačkami odtlačkov prstov?
Platby s biometrickou autorizáciou tu už boli už pred viac ako desiatimi rokmi, ale tento spôsob sa viditeľne nerozšíril kvôli vysokým nákladom na akceptačné zariadenia. Uvidíme, ako sa biometria bude šíriť teraz.  Mobilné telefóny vďaka svojim technickým parametrom nepotrebujú na snímanie odtlačkov iné externé zariadenie, takže náklady sú záležitosťou ich softvéru. U platobných terminálov to zatiaľ tak „jednoducho“ nejde.
 
Je pre obchodníka lepšie si terminál kúpiť alebo prenajať od banky?
Ja by som žiadnemu obchodníkovi kúpu terminálu neodporučil. Má síce pocit nezávislosti na banke, ale bude závislý na jednom dodávateľovi softvéru pre terminál. Jedným zo silných bezpečnostných prvkov terminálu je ich uzamknutie proti nahrávaniu softvéru od druhého dodávateľa. Ak by chcel obchodník prejsť k inej banke a inými dodávateľom softvéru, musí terminál prejsť výrobným závodom, ktorý obnoví továrenskú bezpečnosť. To stojí peniaze a čas.
 
Aké výhody má prepojenie platobného terminálu s pokladničným systémom?
     16 09 SoNet 02
Hlavnou výhodu je urýchlenie celého procesu vybavenia zákazníkov. Keďže zaplatená čiastka se automaticky prenesie do terminálu, odpadá nutnosť zadávať čiastku dvakrát - raz do pokladničného systému a raz do platobného terminálu. Takto se eliminujú preklepy, znižuje sa počet reklamácií a výrazne sa zrychľujú platby. To je ideálny stav pre obchodníka.
 
Vaša spoločnosť okrem predaja platobných terminálov tiež vyvíja pre ne softvér – ako pre banky, tak aj pre obchodníkov. Cítite v dnešnej rýchlej dobe potrebu častejších inovácií v tejto oblasti? Sme teraz doslova na roztrhanie. Požiadaviek na rôzne úpravy a rozširovanie softvéru dramaticky pribudlo. Obchodníci vidia, že zlepšovanie platieb, rozširovanie funkcií terminálov a nové služby pre držiteľov kariet majú pozitivny dopad na ich tržby.
 
Kam sa podľa vás posunie svet bezhotovostných platieb počas najbližších 10 rokov?
Dobrá otázka. Počty transakcií platobnou kartou rastú dlhodobo medziročne 10 až 20%. Ľudia chápu, že je to pre nich pohodlné, behanie po bankomatoch ich veľmi nebaví, terminály sú prakticky všade a stále pribúdajú. Na druhej strane regulatórne zásahy EÚ do tejto oblasti a nie práve citlivé zníženie základných úrokových sadzieb, môže mať negatívny dopad na kartový biznis. Hrozí, že poplatky dopadnú na držiteľov kariet, platba kartou bude drahšia ako platba v hotovosti a to môže popularitu platieb kartou znížiť. Pravda, to ukáže čas.
Zdroj: SoNet Slovakia, Foto: SoNet Slovakia