Čo môžete požadovať od Vášho hypotekárneho poradcu

Autor: Karin Gronová
13.10.2016 (09:00)

Uvažujete o hypotéke? Nápomocný vám môže byť skúsený hypotekárny poradca, ktorý vám pomôže viac ako úradník v banke.
Činnosť hypotekárneho poradcu riadi Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý nadobudol účinnosť  1.1.2010. Medzi základné úlohy poradcu patrí:
 
1. Stretnutie s klientom
Prvé stretnutie s klientom je absolútne kľúčovým bodom vzájomnej spolupráce medzi hypotekárnym poradcom a klientom. Vyššie uvedený zákon ukladá poradcovi vyhotoviť záznam z tohto stretnutia, ktorý musí obsahovať osobné údaje klienta, požiadavky klienta a súhlas so spracovaním osobných údajov. Rovnako povinnosťou poradcu je identifikovať klienta na základe dokladu totožnosti, tak ako to robia pracovníci v banke.
Účelom stretnutia je, aby poradca získal všetky potrebné údaje od klienta, na základe ktorých môže vypracovať ponuku o dostupnosti hypotéky pre klienta podľa jeho požiadaviek. Toto stretnutie je založené výslovne na údajoch, ktoré klient poskytne poradcovi.

16 10 Gepard Finance pasik
 
2. Vypracovanie prehľadu o možnosti získania hypotéky
Aby mohol poradca vypracovať relevantnú ponuku, musí mať zmluvu s bankou (či už priamo poradca, alebo spoločnosť, pre ktorú poradca pracuje). Nie všetci poradcovia a poradenské spoločnosti majú zmluvy so všetkými bankami poskytujúcimi úvery hypotekárneho typu.
Poradca na základe údajov získaných od klienta vypracuje prehľad bánk s podmienkami, pri ktorých sú jednotlivé banky pripravené financovať zámer klienta a informuje klienta. Ak má mať tento výstup riadnu vypovedaciu schopnosť, je absolútne nevyhnuté, aby klient poskytol presné a pravdivé informácie poradcovi.
 
3. Výber najlepšej hypotéky
Úlohou poradcu je vysvetliť všetky podmienky bánk a v spolupráci s klientom vybrať najvhodnejší typ úveru. Nie vždy je prvoradou podmienkou výška úrokovej sadzby, to samozrejme vie každý skúsený hypotekárny poradca.  ALE tu práca poradcu nekončí.
 
4. Zabezpečenie celého procesu schválenia hypotéky
Teraz nastáva čas komunikácie s bankou, realitnou kanceláriou, znalcom,  predávajúcim a pod., sú to všetko záujmové strany, ktoré môžu klientovi značne sťažiť realizáciu celého zámeru. Poradca koordinuje všetky tieto strany v prospech klienta a zabezpečuje čo najhladší priebeh schválenia úveru a realizácie celého klientovho zámeru.

Záverom je tzv. čerpanie hypotéky, t.j. uvoľnenie peňazí z hypotéky podľa podmienok určených bankou.
Až v tomto bode dostane hypotekárny poradca zaplatené za svoju prácu od zmluvnej banky, t.j. po vyčerpaní hypotéky. Komplexný servis pre klienta je absolútne bezplatný, dokonca vyššie uvedený zákon zakazuje poradcovi prijímať akékoľvek finančné plnenie od klienta.
 
5. Následná starostlivosť počas splácania hypotéky
Poradca, ktorý si váži svojich klientov a klient o to prejaví záujem, sa i počas celej doby splácania hypotéky o neho stará. Vybavuje kontakt s bankou, alebo rieši prípadné nezrovnalosti, ktoré môže priniesť klientovi život počas splácania jeho hypotéky.
Zdroj: Gepard Finance, Foto: Ivan Sedlák