- trvalý pobyt na území SR
- vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
- trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku