Produkty

Spotrebné úvery


BankaBNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
Názov produktuPôžička na čokoľvek
Druh úveru spotrebiteľský úver
Minimálna výška úveru2000 €
Maximálna výška úveru25000 €
Minimálna doba splácania6 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,90 %
Poplatok za schválenie úveru 0 €
Podmienky pre získanie úveru - vek 18 - 75 rokov
- trvalý pobyt na území SR, u cudzincov povolenie na dlhodobý pobyt
- trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku
zamestnanec - trvalý príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania)
fyzická osoba - podnikateľ - podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov
dôchodca - akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok
- nie aktuálne PN, v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe
- vlastník bankového účtu
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - Doklad totožnosti (fotokópia oboch strán občianskeho preukazu)
- Druhý doklad pre overenie totožnosti (napr. vodičský preukaz, pas, ZŤP potvrdenie a pod ...)
- Výpis z bankového účtu, kam budú zaslané peňažné prostriedky
- Doklad o pravidelnom príjme.
Typ závisí podľa toho či je klient zamestnaný, dôchodca, alebo SZČO alebo majiteľ spoločnosti.
Zamestnaný: výpis bankového účtu, kam chodí pravidelný príjem
Dôchodca: aktuálny výmer o dôchodku, alebo výpis z bankového účtu, kam má poukazovaný dôchodok
SZČO: aktuálne daňové priznanie, potvrdenie o podaní DP, výpis z podnikateľského bankového účtu
Poznámka Akciové ponuky bánk na úvery

Cetelem okrem Pôžičky na čokoľvek ponúka aj ďalšie produkty:
- Expresná pôžička
- Pôžička na nové auto & Pôžička na staré auto
- Pôžička na rekonštrukciu a bývanie
- Pôžička na splatenie úverov
Zabezpečenie / Ručenie bez viazanosti a ručiteľa
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 0 €
Predčasné splatenie 1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru.
Sankčná úroková sadzba p.a. 0 %
Upomienka / Výzva 0 €
Sadzobník platný od1.6.2022
Úrokové sadzby platné od02.09.2022