- trvalý pobyt na území SR
- vek 18 - 75 rokov
- trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku