1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru.