Zmeny v sadzobníku poplatkov Poštovej banky od 3.4.2017

Autor: redakcia Banky.sk
03.04.2017 (13:00)

Poštová banka rozširuje svoj sadzobník o poplatky týkajúce sa úverov na bývanie.

Úvery na bývanie

Nakoľko úvery na bývanie doposiaľ v porfóliu Poštovej banky chýbali, všetky poplatky s nimi spojené sú nové.

 Poplatok za poskytnutie úveru na bývanie  0,80%, min. 250 €
 Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti*  reálne náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru
 Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta vrátane zriadenia služby Offset dodatkom k Zmluve o úvere na bývanie 200 €
 Náklad na vymáhanie úveru na bývanie  reálne náklady
 Poplatok za vystavenie potvrdenia o zostatku úveru**/súhlasu na žiadosť klienta 100 €
 Poplatok za vedenie služby Offset (mesačný) 3 €
 Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie: základný súbor 1 (mesačne) 0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie
 Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie: komplexný súbor 2 (mesačne) 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 * Poplatok za predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti sa nevzťahuje na:  predčasné splatenie a mimoriadne splátky realizované v období výročia fixácie úrokovej sadzby a na mimoriadne splátky do výšky 20 % z nesplatenej istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia Zmluvy o úvere na bývanie.
** Poplatok sa neúčtuje sa v prípade úplného splatenia úveru.
*** Výška nákladov spojených s poistením je uvedená za jedného poisteného a jeden súbor poistenia na jedno poistné obdobie.
súbor 1 – poistenie pre prípad smrti a invalidity
súbor 2 – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti

S balíkom služieb DOBRÝ ÚČET je možné získať zvýhodnenia v súvislosti s úverom na bývanie.
Zdroj: Poštová banka, Foto: Poštová banka