Produkty

Hypotekárne úvery


BankaPoštová banka
Názov produktuUŽITOČNÉ BÝVANIE
Druh produktuúver na bývanie
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruosoba s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 rokov
Doklady potrebné k vybaveniu- doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu,
- doklady o príjme všetkých žiadateľov (v prípade, že príjem nie je možné overiť v Soc. poisťovni),
- doklady k účelu Úveru, napr. kúpna zmluva,
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti, najmä znalecký posudok
Zabezpečenie úveru- tuzemská nehnuteľnosť určená na bývanie
PoznámkaÚčel použitia úveru: nadobudnutie nehnuteľnosti, refinancovanie úverov, bez účelu.
Možnosť fixácie úroku na 1,2,3 a 5 rokov.
Úrok si môžete znížiť službou Úspora, aktívnym používaním účtu a poistením úveru i nehnuteľnosti v Poštovej poisťovni.
Fixácia 1 rok0.5 %
Fixácia 3 roky0.5 %
Fixácia 5 rokovod 0,70 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fiixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z objemu úveru (min. 250 €, max. 1000 €)
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 200 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 200 €
Mimoriadna splátka úveru mimo temínu obnovy úrok. sadzby reálne náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby reálne náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez polatku v % / rok max. 20% istiny úveru, a to v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere
Upomienka / Výzva skutočné náklady spojené s vymáhaním pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. v zákonom stanovenej výške
Sadzobník platný od1.4.2021
Úrokové sadzby platné od1.4.2021