Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPoštová banka
Názov produktuDETSKÁ VKLADNÁ KNIŽKA
Úroková sadzba0.3 %
Minimálny vklad 5 €
Poznámka Pri Detskej vkladnej knižke je možnosť k štandardnej úrokovej sadzbe získať navyše aj ÚROKOVÚ PRÉMIU vo výške +0,30% p.a. (ak z Detskej VK nebude uskutočnený výber počas celého kalendárneho roka). Nárok na vyplatnenie ÚROKOVEJ PRÉMIE zaniká dňom dosiahnutia plnoletosti majiteľa VK, kedy bude zároveň Detská vkladná knižka automaticky transformovaná na ZLATÚ VKLADNÚ KNIŽKU. Vypovedaná suma na vkladnej knižke s výpovednou lehotou je počas jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, keď je možné touto sumou voľne disponovať, úročená úrokovu sadzbou 0,01%.
Výpovedná lehota 3 mesiace
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov ročne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0 €
Poplatok za predčasný výber 1 € (účtuje sa za každých začatých 25 €)
Poplatok za začatie umorovacieho konania 5 €
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky 5 €
Sadzobník platný od1.5.2019
Úrokové sadzby platné od1.10.2019