Majetok sporiteľov v druhom pilieri stúpol

15.05.2018 (18:40)

Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 4. máju zvýšila o 52,1 mil. eur na vyše 7,85 mld. eur.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 11. máju tohto roka na svojich účtoch vyše 7,85 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 4. máju zvýšila o 52,1 mil. eur. V dlhopisových fondoch objem prostriedkov vzrástol o 12,35 mil. eur na vyše 6,1 mld. eur. V akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) evidovali 955,2 mil. eur, čo znamenalo nárast o 20,7 mil. eur. V indexových fondoch DSS spravovali 712,4 mil. eur, čím hodnota majetku v týchto fondoch išla nahor o 18,2 mil. eur. V zmiešaných fondoch bolo 79,86 mil. eur, čím sa objem majetku v týchto fondoch zvýšil o 0,87 mil. eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

V dlhopisových fondoch sa hodnota penzijných jednotiek zmenila od záporných 0,05 % po kladných 0,22 %. Hodnoty jednotiek v týchto fondoch boli v pásme od 0,042093 eura po 0,047806 eura. Hodnota dôchodkovej jednotky indexových fondov medzitýždenne vzrástla o 0,76 % až 2,29 %. Dôchodkové jednotky v týchto fondoch dosahovali hodnoty od 0,056234 eura po 0,061810 eura. V akciových fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky zvýšila o 0,90 % až 2,22 %. Hodnota jednotky v týchto fondoch dosahovala od 0,045766 eura po 0,053496 eura. V dvoch zmiešaných fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky zvýšila o 0,67 %, resp. o 0,80 %. V týchto fondoch predstavovala hodnota dôchodkových jednotiek 0,046223 eura, resp. 0,050058 eura.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 11. máju tohto roka vo svojich fondoch vyše 1,96 mld. eur. V príspevkových fondoch sa hodnota dôchodkových jednotiek v porovnaní so 4. májom zmenila od záporných 0,03 % po kladných 1,52 %. V dvoch výplatných dôchodkových fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky znížila o 0,01 %, resp. o 0,03 %, v dvoch fondoch sa medzitýždenne nezmenila.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia