Poplatky pri investovaní sú nižšie v indexových fondoch

Autor: Mário Skyba
23.05.2018 (10:30)

Pri investovaní sa pripravte na to, že poplatky, môžu niekedy prevýšiť aj výnosy.
Investovať môžete na priamo, cez banku alebo cez iného sprostredkovateľa akými sú brokerské či investičné firmy. Všetci sprostredkovatelia si za svoje rady a služby účtujú poplatky. Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera či komodity, od objemu transakcie a pohybujú sa v niekoľkých percentách z investovanej sumy pričom majú aj minimálne a maximálne stropy.

Podielové fondy

Pri investovaní do podielových fondov vás neminú vstupné a výstupné poplatky či správcovský poplatok. Poplatok za správu, je často zahrnutý v cene podielového listu.

► Poistnú zmluvu na prvom stretnutí nepodpisujte
► Stručný prehľad fondov, ktoré vám ponúkajú v bankách
► Rady, stratégie, chyby pri investovaní,...všetko na jednom mieste


Pri podielových fondoch výška vstupných a výstupných poplatkov sa môže pohybovať od nula do piatich percent podľa typu fondu. Napríklad v ČSOB fondoch sa vstupný poplatok pohybuje v rozpätí od nula do troch percent v závislosti od typu fondu a celkového objemu investícií klienta.

„Výstupné poplatky máme len v dvoch špecifických prípadoch vo výške jedného percenta. Tieto poplatky však nie sú príjmom ani správcovskej spoločnosti, ani banky ako distribútora fondov, ale vstupujú priamo do fondu, teda idú v prospech ostatných investorov vo fonde,” dodáva Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.

Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od 0,5% do 2%. Dokopy tak môže investor na všetkých poplatkoch zaplatiť aj osem percent.
Ak by ste si chceli overiť poplatky pre konkrétny fond, nájdete ich v štatúte daného fondu, ktorý je webe správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.

Poplatky pri nákupe akcií a dlhopisov

Za nákup alebo predaj akcií a dlhopisov si tiež zaplatíte poplatky v závislosti od zrealizovaného objemu. Zvyčajne sa pohybujú v desatinách percenta z objemu realizovanej transakcie, pričom majú minimálne dolné sumy v desiatkach eur. Podobne je to aj pri nákupe dlhopisov. Každá banka či broker má vlastnú štruktúru poplatkov.

► TOTO vás najviac zaujímalo o investovaní
► Investičný seriál
► Čo je to diverzifikácia portfólia a prečo je dôležitá


Pri spoplatňovaní sa pritom zohľadňuje aj trh, na ktorom sa cenný papier obchoduje. Ak ide o bezpečnejšie krajiny z Európy, Ázie či USA, poplatok je nižší. Pri ostatných krajinách je poplatok o niečo vyšší, pretože sú viac rizikové.

S bankou či bez?

Pri rozhodovaní či investovať cez banku alebo cez sprostredkovateľa by ste sa nemali riadiť len poplatkami, ale aj inými službami. Banky zvyknú zľaviť z poplatkov v rámci balíkov služieb, keď už u nich máte aj iné aktíva a napokon berú ohľad aj na dĺžku trvania investície.

Nebankoví sprostredkovatelia tiež zvyknú robiť zľavy z poplatkov pre verných klientov, ktorí investujú často a veľké sumy.

Rozdiely medzi poplatkami sa týkajú len vstupných a výstupných poplatkov. Poplatok za správu je daný správcovskou spoločnosťou a uplatňuje sa voči všetkým investorom v rovnakej výške. „Na tento poplatok nemá vplyv či investor investuje cez banku alebo sprostredkovateľa mimo banky,“ dodáva Jamborová.

► Nakupujem bublinu, držím bublinu, no nie je to bublina. Čo je to?
► Kryptomeny - ako ich zneužívajú kyberzločinci
► Najčastejšie chyby pri investovaní do podielových fondov

Pasívne investovanie je lacnejšie

Ak chcete ušetriť na poplatkoch mali by ste zvážiť pasívne investovanie cez indexové fondy. Tie peniaze nespravujú, len kopírujú sledovaný akciový index. „S tým sú spojené minimálne náklady, a to aj v dôsledku využitia moderných informačných technológií,“ vysvetľuje Maroš Ďurik, riaditeľ Across Private Investments.

Na druhej strane fondy, ktoré aktívne spravujú vaše peniaze, majú aj vyššie náklady napríklad na ľudí, ktorí robia analýzy jednotlivých sektorov a regiónov či makroekonomické analýzy. “Aktívna správa stojí viac peňazí, nakoľko potrebujete zamestnávať väčší počet ľudí ako sú analytici či risk manažéri,“ dodáva Ďurik.

Podľa odborníka by sa mal investor orientovať na také investície, ktorých výnos je oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb. „Presunutie investície z aktívne riadených fondov do indexových fondov dokáže priemernému investorovi ušetriť na poplatkoch a daniach stovky eur, v dlhodobom horizonte aj tisícky eur,“ dodáva Ďurik.

Poplatky za správu sa pri akciových podielových fondoch pohybujú okolo 1,5 percenta. Pasívne riadený indexový fond má poplatky v desatinách percenta.

Ušetriť na poplatkoch sa dá pri investovaní aj vlastnou aktivitou. Napríklad sledovaním špeciálnych ponúk, pozeraním si sadzobníkov poplatkov a získavaním informácii z webu jednotlivých spoločností pred stretnutím so sprostredkovateľom či poradcom v banke. “Môžete sa tiež informovať o možnosti zníženia poplatkov podľa sumy, ktorú investujemte alebo podľa celkového objemu investícií v danej inštitúcii,” dodáva Jamborová.

Výnos nižší ako poplatky

Pri investovaní navyše musí investor rátať, že výnos z investície môže byť po odrátaní poplatkov niekedy aj nižší ako samotné poplatky. Najmä pri nízko výnosových fondov sa to podľa odborníkov stať môže.

„Typickým príkladom sú výnosy depozitných a peňažných fondov. Priemerný poplatok za správu a depozitára eurového peňažného fondu na slovenskom trhu je 0,38% ročne. Lenže ich priemerná výkonnosť za rok bola -0,38% ročne,“ poukazuje na riziko straty Ďurik.

Veľmi podobná situácia je dnes aj vo fondoch krátkodobých investícií, dokonca aj vo výplatných fondoch v rámci tretieho piliera. V budúcnosti môžu prerábať aj niektoré konzervatívne dlhopisové fondy.

Ďalšia situácia, keď investor môže prerobiť je odpredaj majetku predčasne so stratou, alebo s minimálnym výnosom, lebo potrebuje hotovosť alebo sa zľakne dočasného prepadu výnosu svojej investície. “Výsledkom bude situácia, kedy poplatky prevýšia výnos z investície,” vysvetľuje Jamborová.

Odborníci preto radia, že investovanie nie je krátkodobou záležitosťou a netreba sa hneď zľaknúť slabších výnosov. Zachovaním odporúčaného investičného horizontu sa zvyšuje pravdepodobnosť kladného výnosu, ktorý prevýši celkové poplatky.

 
Foto: redakcia