Kde vám investície vedia zarobiť viac ako 10% ročne

Autor: Mário Skyba
04.06.2018 (15:30)

V podielových fondoch zameraných na akcie môžete zhodnotiť svoje financie aj dvojciferným výnosom. Rátajte však s vyšším rizikom.Máte našetrené peniaze a radi by ste ich zhodnotili viac ako na bežnom účte kde sú úroky na sporení takmer nulové? Banky.sk sa pýtali odborníkov na investovanie kde by v dnešných časoch nízkych úrokov investovali.

Namodelovali sme dvoch klientov, ktorí majú rôznu výšku voľnej hotovosti, iný vzťah k riziku a rozdielny investičný horizont. Pýtali sme sa, aké fondy prípadne iný druh investícii by im odporúčali a aké priemerné výnosy môže investor čakať v tomto roku a v priebehu investície?

1. Klient by chcel investovať 10 tisíc eur v horizonte 3 až 5 rokov, preferuje mierne riziko.

Poštová banka by nášmu modelovému klientovi namixovala investičné portfólio s dlhopismi, akciami, realitami a prípadne aj komoditami.

„Prevahu by si mali stále zachovať dlhopisy kvôli stabilnému výnosu, akcie môžu tvoriť približne 20-30% hodnoty majetku, reality 5-15%, a komodity okolo 5%,“ vysvetľuje Matej Varga, vedúci riadenia investícii v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

► Všetko čo vás zaujíma o investovaní
► Prehľad investičných možností vo vašej banke
► Ako neprerobiť na investovaní


Ideálny by podľa neho bol kapitálový podielový fond, ktorý má možnosť reagovať svojim zložením na aktuálnu situáciu na trhoch. To znamená, že v čase rastu trhov vie zarábať viac a v čase poklesu dokáže správca fondu zmierniť dopad na majetok investora. „Navyše, oproti konkurencii má tento fond možnosť profitovať z poklesu akciových trhov v čase recesie,“ dodáva Varga. Čo sa týka očakávaného výnosu, ten sa pohybuje na úrovni okolo 4% ročne.

Maroš Ďurik, riaditeľ Across Private Investments, by pri 10 tisíckach eur navrhoval kombináciu dlhopisových a akciových indexových fondov v pomere 85 % ku 15 %. Odborník predpokladá, že tieto fondy by vedeli investorovi v tomto roku zarobiť okolo 2 % a v priebehu celej investície by sa peniaze mohli zhodnotiť od 2 až 4 %. „Výhodou indexových fondov je, že po roku od nákupu sú výnosy z nich oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb,“ dodáva Ďurik.

► TOTO vás najviac zaujímalo o investovaní
► Investičný seriál
► Čo je to diverzifikácia portfólia a prečo je dôležitá
► Poplatky pri investovaní sú nižšie v indexových fondoch


Podľa odborníkov z VÚB by mal náš modelový klient zvoliť podielové fondy so zameraním na dlhopisové trhy, ktoré sú menej rizikové ako akcie. Zarobia však viac ako peniaze na termínovaných vkladoch. „Do tejto kategórie patria nielen dlhopisy bezpečných krajín ako napríklad Nemecko alebo Spojené štáty, ale aj korporátne dlhopisy,“ dodáva Alena Walterová, hovorkyňa VÚB.

Odborníci však radia, aby mal náš klient časť investícii aj na akciových trhoch. „ Keďže ide o konzervatívnejšieho klienta nemalo by to byť viac ako 15-20% jeho celkového portfólia,“ dodáva Walterová.

2. Klient by chcel investovať 50 tisíc eur a je ochotný sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko.

Tento klient je podľa odborníkov orientovaný na dlhodobý horizont a môže investovať dynamicky. „To znamená, že si môže dovoliť investovať celý objem majetku do akcií, a za účelom rozkladania rizika môže jeho investícia obsahovať prímes komodít a realít,“ vysvetľuje Varga.

► Životnú poistku na prvom stretnutí NEPODPISUJTE!
► Ako zneužívajú kryptomeny zločinci
► Užitočné rady pre mladých investorov


Prvá penzijná správcovská spolocnosť Poštovej banky ponúka napríklad akciový Eurofond či USA TOP fond so zameraním na americké akcie. „Výnos pri takto dynamicky orientovaných fondoch sa môže pohybovať na úrovni 10-15% ročne,“ odhaduje Varga.

Ďurik by 50 tisíc eur navrhol investovať do Across Intelligent Portfolio 100+. To je zamerané na investovanie do akciových indexových fondov po celom svete. Za posledných 5 rokov dosiahlo portfólio po odrátaní poplatkov a daní zhodnotenie takmer 10 % ročne. „Zhodnotenie v tomto roku veľmi ťažko odhadnúť, no v priebehu investície sa môže pohybovať medzi 6 až 8 %,“ dodáva šéf Acrossu.

Odborníci z VÚB tiež odporúčajú investovať do fondu, ktorý sa zameriava na akcie. Upozorňujú však na to, že súčasný cyklus rastu akciových trhov trvá už deväť rokov, čo je nadštandardne dlhé obdobie. „Korekcie na akciových trhoch nemožno vylúčiť, avšak práve pri takýchto poklesoch sa akcie stávajú cenovo atraktívnejšie a pravdepodobnosť, že investor bude z dlhodobého pohľadu úspešný sa výrazným spôsobom zvyšuje,“ dodáva Walterová.

► Živnostníci a dôchodok. Ako sa zabezpečiť na starobu
► Investovať do nehnuteľnosti, či akcií?


 
Foto: redakcia