Kde dnes peniaze zarobia viac než na bežnom účte?

Autor: redakcia
15.04.2019 (10:30)

Máte našetrené peniaze a radi by ste ich zhodnotili viac ako na bežnom účte či termínovanom vklade, kde sú úroky takmer nulové?Banky.sk sa pýtali odborníkov na investovanie, kam by v dnešných časoch nízkych úrokov investovali, aby zarobili viac ako v banke na sporení a tiež viac ako je inflácia, ktorá znehodnocuje úspory.

Rozhodnutie kam investovať záleží od rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť a tiež od dĺžky investovania či investičného cieľa a očakávaného výnosu. Z dlhodobého hľadiska najvyššie zhodnotenie prinášajú investície do akcií napriek tomu, že majú aj najväčšie výkyvy v cenách. Ak aj v nejakom roku spadnú o 20%, o pár mesiacov už môže byť ich hodnota opäť hore a vymažú predošlé straty.

„Štatistiky za posledných vyše 100 rokov ukázali, že napríklad investície do amerických akcií mali v priemere takmer 10-percentné ročné zhodnotenie a za ostatnú dekádu dokonca 15-percentné,“ vysvetľuje Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.

Infláciu, ktorá sa dnes pohybuje tesne nad 2%, by pritom mali poraziť aj niektoré podnikové dlhopisy či dlhopisy na rozvíjajúcich sa trhoch.

Investovanie do podielových fondov

Začínajúcim investorom odborníci odporúčajú investovať do akcií a dlhopisov napríklad cez podielové fondy. „Je to pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí ani sledovať finančné správy na dennej báze,“ dodáva Pánis. O vaše peniaze sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch. Tiež hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na zvolenú investičnú stratégiu a snaží sa vhodne rozložiť riziko.

Prednosťou podielových fondov je aj to, že umožňujú investovať už od malej sumy vo výške niekoľko desiatok eur.

Dlhopisy firiem

Pozrime sa konkrétnejšie na človeka, ktorý chce investovať 10 tisíc eur v horizonte 3 až 5 rokov a preferuje mierne riziko. Odborníci by mu odporúčali zostaviť si portfólio z vybraných podnikových a štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín.

„Veľmi obľúbeným medzi klientmi našej banky je fond J&T Bond,“ hovorí Stanislav Pánis. Tento fond investuje do lokálnych expandujúcich firiem so zaujímavými biznis nápadmi a od svojho vzniku zhodnotil vložené prostriedky ročne zhruba o 4,7 %. Samozrejme, miera zhodnotenia môže byť v budúcnosti odlišná.

Pre tých konzervatívnejších investorov, ktorí sú zvyknutí na pravidelný výnos investície, je vhodný fond J&T Profit. Z 90 % je tvorený korporátnymi dlhopismi slovenských spoločností, ktoré dopĺňajú ďalšie finančné aktíva. Jeho špecifikom však je, že investorovi je výnos vyplácaný každý rok.

Akcie zarobia viac

Druhý modelový klient by chcel investovať 100 tisíc eur a je ochotný sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko. V tomto prípade by sa mu podľa odborníkov hodilo investičné portfólio namiešané najmä z akcií a čiastočne aj zo štátnych dlhopisov.

„Klientom s dlhším investičným horizontom a menšou averziou voči riziku by sme zostavili portfólio tvorené zo 70 až 80% akcií z rýchlo rozvíjajúcich sa krajín, ale aj z USA a Európy. Zvyšok by tvorili dlhopisy z týchto regiónov,“ dodáva Pánis.

Podľa analytika takto zložené portfólio v minulosti prinieslo zhodnotenie do výšky zhruba 10% ročne.
 
Foto: Ivan Sedlák