žiadne. Banka si overila totožnosť klienta pri založení účtu.