Službu chargeback môžete využiť, ak vám objednaný tovar nepríde, alebo príde no v inej kvalite.

Autor: redakcia
18.12.2023 (15:20)

Platiť kartou má nesporne veľa výhod. Jednou z nich je aj ochrana kupujúceho pred nepoctivým predajcom. Vysvetlíme vám, ako funguje služba chargeback.

Platiť kartou je výhodné

Okrem toho, že nemusíte so sebou nosiť hotovosť, čím predchádzate možným krádežiam, máte peniaze k dispozícii nepretržite. Navyše banky ponúkajú k platobným kartám rôzne bonusové programy, napríklad v podobe spätného odmeňovania (za platbu), ponuky doplnkových služieb (poistenia), či zvýhodnené sporiace účty naviazané na transakcie platobnou kartou.

Väčšina používateľov platobných kariet však nevie, že ak nastane po platbe platobnou kartou s objednaným tovarom či službou problém, existuje tu akási „garancia“ spätného zúčtovania platobnej transakcie tzv. chargeback.

O čo pri chargeback-u ide? Zjednodušene sa dá povedať, že je to reklamačný medzibankový proces, pri ktorom banka neoprávnenú, chybne zaúčtovanú alebo neautorizovanú platbu spätne zaúčtuje. „Najčastejšie ide o prípady, kedy si obchodník nesplnil záväzok a tovar, za ktorý klient zaplatil nedodal v požadovanej kvalite alebo vôbec, ak klientovi prišiel iný tovar ako si objednal, ale časté sú aj prípady, že miesto originálneho tovaru bol klientovi doručený „fejk“,“ vymenúva Marcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty. Chargeback si môžete uplatniť aj vtedy, ak predajca skrachuje, duplicitne zaúčtuje platbu alebo ak zruší napríklad kúpenú dovolenku, či zaplatené podujatie.

Z tohto pohľadu je platba kartou oveľa výhodnejšia ako platba prevodom, hotovosťou či na dobierku, na ktoré sa chargeback nevzťahuje. Banka v celom procese figuruje ako sprostredkovateľ.

Ako treba postupovať

Ako teda postupovať, ak natrafíte na nepoctivého obchodníka a objednaný tovar vám nepríde? Na to, aby ste sa domohli vrátenia zaplatených peňazí je nutné dodržať niekoľko pravidiel. Predtým, ako využijete chargeback, musí mu predchádzať riadne reklamačné konanie na úrovni kupujúci a obchodník. Doklady z reklamačného konania si uchovajte. Budete ich neskôr potrebovať.

S. Ďatelinková právnička zo Slovenskej bankovej asociácie zdôrazňuje: „V prvom rade bezodkladne kontaktovať obchodníka a uplatniť reklamáciu v písomnej alebo elektronickej forme, tak aby ste o tejto mali doklad. Doklad o uplatnení reklamácie ako aj celú komunikáciu z reklamačného procesu si odložte. V prípade, že obchodník odmieta komunikovať alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktuje vydavateľa platobnej karty (banku) a požiadajte o spätnú úhradu(charge back). K tejto žiadosti doložte všetky doklady vzťahujúce sa k danému nákupu, najmä listinnú dokumentáciu z reklamačného procesu, doklad o zaplatení, doklad o objednávke alebo faktúru o nákupe tovaruči služieb. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac dôkazov o opodstatnenosti vašej reklamácie pre účely konania spätnej úhrady (chargeback) predložíte, tým väčšie máte šance na úspech.“

Pozor na obchodné podmienky i reklamačný poriadok

Majitelia obchodov, e-shopov aj dodávatelia služieb fungujú na princípe jasných pravidiel reklamácie. „Často sa stretávame s prípadmi, kedy si klient si neprečíta podmienky predávajúceho, napríklad poplatky za službu, storno podmienky a iné, a následne sa sťažuje a podá reklamáciu. Ak však obchodník postupoval podľa obchodných podmienok, ktoré klient pri nákupe odsúhlasil, nie je možné peniaze vrátiť,“ vysvetľuje M. Králová. Stáva sa to najmä pri obchodníkoch, ktorí poskytujú pravidelné služby, kde sa klient registruje na neurčitú dobu a mesačne, alebo štvrťročne mu je z registrovanej karty účtovaný poplatok. Ide o rôzne antivírusové programy, členstvá na rôznych webstránkach, ako napríklad zoznamky, či webstránky na prezeranie filmov.

Rada na záver, pri internetových nákupoch si najprv prečítajte recenzie užívateľov, ktoré vám tiež môžu prezradiť, aký seriózny je predajca.
 
Foto: Partners, burst.shopify.com