Ako postihla koronakríza dlžníkov? Odklad splátok, dočasné zníženia aj jednorazové vysoké platby.

Autor: redakčne upravené
04.05.2020 (08:15)

Obavy z koronapandémie, ochranné opatrenia prijaté vládou a s tým súvisiace spomalenie ekonomiky sa už stihlo odzrkadliť na strane dlžníkov. Z tých, ktorí uvádzajú vírus ako dôvod problému s platením, žiada 38 % odklad splátok a 24,4 % nemá na úhradu vôbec.

Čoraz viac ľudí nedokáže plniť svoje záväzky kvôli koronakríze. „Od polovice marca do začiatku apríla evidujeme, že u zhruba 10-15% všetkých zaznamenaných hovorov, je hlavným argumentom neplatenia dlžníkov, vírus COVID-19," uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Ľudia chcú najmä odklad

Od prvých opatrení vyhlásených vládou zaznamenali narastajúce počty dlžníkov, ktorí sa odvolávali na vírus a na zhoršené možnosti platenia svojich dlhov, resp. chcú posunúť platby alebo znížiť splátky. Najviac dlžníkov je takých, ktorí predtým riadne platili, no teraz žiadajú odklad (38 %), potom sú takí, ktorí prišli pre koronakrízu o príjmy a na úhradu nemajú vôbec (24,4 %). Dočasné zníženie splátok žiada 15,2 % ľudí a ako dôvod straty zamestnania uvádza 10 % ľudí. Z hľadiska typu pohľadávok jednoznačne vedú bankové inštitúcie ( 52%), nasledujú nebankové úvery ( 31%), pohľadávky z poistenia (7,7%) a telekomunikácii (5,7%).

Paradox vysokých splátok aj napriek korone

Paradoxom je, že aj v tomto ťažkom období nielen pre hospodárstvo štátu, ale aj fungovanie firiem a jednotlivcov, spoločnosť EOS KSI Slovensko zaznamenala úvodom “koronakrízy” jednorazové vysoké platby od privátnych osôb. „Je dosť možné, že niektorých dlžníkov komplikujúca sa situácia korony, prekvapivo naviedla na definitívne vyriešenie svojich problémov s dlhmi ešte kým sa dalo,“ poznamenal Michal Šoltes.

Za posledný mesiac zaznamenali až 10 najvyšších platieb v celkovej sume 108 000 EUR, pričom uhradený dlh s najvyššou čiastkou bol 20 388 EUR. „Je možné, že kríza niektorých ovplyvnila natoľko, že nemíňajú veľa peňazí na zbytočné nákupy, dovolenky a pod.,“ domnieva sa.

Premlčacie doby sa nepozastavujú

Aj napriek zložitej situácii, ľudia by mali svoje záväzky splácať. Premlčacie doby pohľadávok sa zo zákona nepozastavujú, takže dlžníci musia počítať s tým, že napríklad kvôli blížiacemu sa premlčaniu môže prísť k podaniu žaloby na súd a následne k exekúcii. Šoltes dlžníkom odporúča hlavne komunikovať: „Zníženie alebo odklad splátok je vždy lepší ako sa neozvať a neplatiť, pretože potom naozaj hrozí, že sa dostanete do súdneho konania a následne do exekúcie.“
 
Zdroj: EOS KSI Slovensko, Foto: Ivan Sedlák