Produkty

Hypotekárne úvery


Banka365.bank
Názov produktuEKO Hypotéka
Druh produktuúver na bývanie
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruosoba s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 rokov
Doklady potrebné k vybaveniu- doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu,
- doklady o príjme všetkých žiadateľov (v prípade, že príjem nie je možné overiť v Soc. poisťovni),
- doklady k účelu Úveru, napr. kúpna zmluva,
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti, najmä znalecký posudok, energetický certifikát
Zabezpečenie úveru- tuzemská nehnuteľnosť určená na bývanie
Poznámka"Účel použitia EKO úveru:
- nadobudnutie nehnuteľnosti s energetickým certifikátom A alebo B,
- rekonštrukcia bývania za účelom získania energetického certifikátu A alebo B,
- refinancovanie úverov.
Hypotéku je potrebné splatiť do 65. narodenín.
Žiadať o hypotéku môžete so spolužiadateľom.
Možnosť fixácie úroku na 1,2,3 a 5 rokov.

Uvedené úrokové sadzby sú po zohľadnení zliav za poistenie a zriadenie Účtu plus.
Fixácia 1 rok4.25 %
Fixácia 3 roky4.25 %
Fixácia 5 rokovod 4,25 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 5,25%
Fiixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z objemu úveru (min. 250 €, max. 1000 €)
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 200 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 200 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby reálne náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby reálne náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok max. 30% istiny úveru v rámci jedného kalendárneho roka
Upomienka / Výzva skutočné náklady spojené s vymáhaním pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. v zákonom stanovenej výške
Sadzobník platný od1.1.2024
Úrokové sadzby platné od30.11.2023