Ako sa zmení výplata z 2. dôchodkového pilieru?

Autor: redakcia
10.05.2022 (10:00)

Novela zákona o 2. dôchodkovom pilieri prináša zásadné zmeny vo výplate dôchodkov z 2. piliera. Vysvetlíme vám, ako bude fungovať nový mechanizmus výplaty.

Jednorazový výber úspor z 2. piliera už nebude možný

V súčasnosti (až do chvíle, kým novela nenadobudne účinnosť) má dôchodca možnosť vybrať si svoje úspory z 2.piliera všetky naraz, keď jeho dôchodok z 1. piliera je vyšší ako referenčná suma, ktorú každý rok stanovuje Sociálna poisťovňa. Na rok 2022 je referenčná suma 508,9 eur. Túto slobodu mu dáva programový výber. Podľa dát, ktoré sme získali v roku 2021 z DSS Allianz a Generali, väčšina sporiteľov s programovým výberom siahala práve po možnosti jednorazového výberu celej nasporenej sumy.

Novela zákona o 2. pilieri však s touto možnosťou už ďalej nepočíta. Agrumenty sú oprávnené, že tieto úspory majú slúžiť na dlhodobé finančné zabezpečenie dôchodcov, na zvýšenie ich životného štandardu a nie na okamžitú spotrebu.

Dôchodkové úspory sa rozdelia na polovicu

Dôchodkové úspory sa teda jednorazovo nebudú dať vybrať a ostanú vo vašej DSS-ke. DSS-ka ich rozdelí na dve polovice.

Jednu polovicu, bude vyplácať DSS-ka dôchodcovi najbližších 10 rokov rovnakými splátkami. Po uplynutí 10-tich rokov, keď sa vyplatí celá 1.polovica úspor, dôchodca bude mať možnosť zakúpiť si v životnej poisťovni doživotný dôchodok za druhú polovicu svojich úspor. Ak si doživotný dôchodok nezakúpi, jeho úspory naďalej ostanú v DSS-ke a po úmrtí sa stanú predmetom dedenia.

Modelový príklad:

Anna odchádza do dôchodku a má nasporených v 2. pilieri 30 000 eur.

DSS rozdelí túto sumu na 2 polovice-> 30 000 eur : 2 = 15 000 eur

DSS jej 10 rokov bude vyplácať 125 eur mesačne-> 15 000 eur : 10 rokov: 12 mesiacov = 125 eur

Po 10 rokoch si zakúpi doživotný dôchodok za 15 000 eur a životná poisťovňa jej bude do konca života vyplácať 110 eur mesačne.

Ak si doživotný dôchodok Anna nezakúpi, jej úspory 15 000 eur po jej smrti zdedia príbuzní.


Samozrejme, modelový príklad slúži len na vysvetlenie, nepočíta zo žiadnym priebežným zhodnocovaním úspor a výška doživotného dôchodku je len odhadnutá.

"Predčasný " dôchodok sa neoplatí

Novela zákona taktiež hovorí o tom, že do dôchodku bude môcť ísť človek po odpracovaní 40 rokov. Ľudia, ktorí začali pracovať vo svojich 19 rokoch, budú mať nárok odísť do dôchodku už vo svojich 59 rokoch. Na jednej strane to znie super, ak sa na to však pozrieme cez dôchodkové úspory, tak určite budú nižšie, ako pri ľuďoch, ktorí budú pracovať o niekoľko rokov dlhšie. Jednoducho povedané, ich dôchodok z 2.piliera bude nižší. Podstatné je aj to, že ak človek odíde do dôchodku v 59 rokoch, bude si o 10 rokov neskôr, teda keď bude mať 69 rokov, kupovať doživotný dôchodok. A platí, že čím mladší človek si doživotný dôchodok kupuje, tým výška vyplácaného dôchodku je nižšia, pretože odhadovaný čas vyplácania je dlhší.

Dedenie úspor z 2. piliera

Novela zákona zatiaľ nie je schválena, no predbežne to vyzerá tak, že dedenie dôchodkových úspor z 2.piliera bude i naďalej ovplyvnené tým, v ktorom momente sporiteľ zomrie.
  • Ak sporiteľ zomrie skôr, ako začne poberať dôchodok, celá nasporená suma v 2.pillieri je predmetom dedenia.
  • Ak sporiteľ zomrie počas prvých 10-tich rokov, kedy mu bude vyplácaný programový výber, nevyčerpaná suma bude predmetom dedenia.
  • Ak si sporiteľ nezakúpi doživotný dôchodok, nevyčerpaná suma bude predmetom dedenia.
  • Ak sporiteľ zomrie po zakúpení doživotného dôchodku, pozostalí nezdedia žiadne jeho úspory z 2.piliera.
Foto: Ivan Sedlák