Poplatky v treťom dôchodkovom pilieri sa postupne znížia

25.11.2022 (18:00)

Poplatky pre sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri za správu príspevkových fondov sa od budúceho roka postupne znížia. Zo súčasnej maximálnej výšky 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde v budúcom roku klesnú na 1,15 %, v roku 2024 na 1,05 % a od roku 2025 na konečné 1 %.

Vyplýva to z novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení od poslancov NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Klesne aj maximálna výška odmeny za uzatvorenie účastníckej zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia, a to z 10 % na 8 % priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.

Podpis hlavy štátu pribudol aj pod novelu zákona o účtovníctve, ktorá má do nášho právneho poriadku prevziať spoločné pravidlá Európskej únie pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov. Má sa tým zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenská zodpovednosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť. Na základe novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú tiež podpísala prezidentka, sa budú od januára 2024 plne hradiť z verejného zdravotného poistenia dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva. Cieľom tohto návrhu je zistiť podmienky v sociálnom prostredí, kde príde po pôrode, či je pripravená k pôrodu, či má základné vybavenie, ktoré bude potrebovať vo všeobecnosti a podobne.

Ďalším prezidentkou podpísaným predpisom je novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Prijatie novely zákona je podľa ministerstva pôdohospodárstva podmienkou realizácie Strategického plánu, ako aj Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Poslanci novelu zákona schválili v zrýchlenom režime.

Posledný podpísaný zákon, novela zákona o poskytovaní dotácií, prináša legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby ministerstvo hospodárstva mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutých energetickou krízou. Do zákona sa vkladá nové ustanovenie, ktoré predstavuje právny základ podpory formou dotácie pre oprávnených žiadateľov. Na dotáciu podľa zákona nie sú opravní žiadatelia, na ktorých sa vzťahujú sankcie prijaté Európskou úniou. Maximálnu výšku dotácie ministerstvo určí vo výzve na predkladanie žiadostí.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia