Absolventi škôl by nemali zabudnúť na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni

27.05.2022 (18:20)

Za maturantov platí poistné štát až do skončenia letných prázdnin.

Absolventi stredných a vysokých škôl by si mali dať pozor na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) na to upozornila v tlačovej správe.

Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či pokračujú v štúdiu na vysokej škole, alebo nie. „Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium," uviedla manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Maturant sa môže prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, ak nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezačne podnikať alebo sa nezamestná doma či v zahraničí. Ak sa nezaeviduje na úrade práce, musí sa najneskôr do 8. októbra prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia. Poistné si začne platiť sám.

Ak maturant bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v rámci Európskej únie, zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Zdravotnú starostlivosť má zabezpečenú na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Absolventi bakalárskeho stupňa vysokej školy nemajú žiadnu povinnosť voči zdravotnej poisťovni, ak pokračujú v štúdiu na druhom stupni. „Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na druhý stupeň štúdia," upresňuje Peterová a dopĺňa, že od 26 do 30 rokov veku to platí iba pre denné štúdium. Ak mladý človek študuje bez prerušenia na vysokej škole na Slovensku, nemusí predkladať každý rok potvrdenie o návšteve školy. Informáciu o štúdiu poskytne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Za absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sa v tom istom roku zapíšu na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Poistencom štátu môže byť študent do dovŕšenia veku 30 rokov. Ako zdôraznila Peterová, status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po vykonaní štátnej záverečnej skúšky, nie až po promócii.
 
Zdroj: SITA, Foto: Avelino Calvar Martinez, Burst.shopify.com