Aké výdavky banka skúma pri schvaľovaní hypotéky?

Autor: Karin Gronová
22.10.2015 (13:45)

V predchádzajúcom článku som opísala jednotlivé typy príjmov klienta, ako ich banky akceptujú pri schvaľovaní žiadosti o hypotéku. Druhou stranou tej istej mince sú zase výdavky žiadateľa o úver.

Výdavky žiadateľa každá banka podrobne skúma a započítava ich do mesačných životných nákladov klienta. Tieto výdavky tak znižujú disponibilný príjem klienta, z ktorého banka vypočítava možnú výšku úveru.

V jednotlivých bankách sú značné rozdiely, aké typy výdavkov banky započítavajú do výdavkov. Na overenie výdavkov banky používajú rozličné dostupné databázy, hlavne úverový register, register nebankových úverov, vlastné databázy bánk a finančných inštitúcií. Banky veľmi podrobne preverujú celú platobnú históriu klienta prostredníctvom týchto databáz, a to nielen pri aktuálnych úveroch klienta, ale rovnako ich zaujíma história splácania aj pri splatených úveroch klienta. Ako príklad uvediem úverový register. Tu sa evidujú všetky úvery ešte 5 rokov od zaplatenia poslednej splátky úveru, a to s celou históriu splácania daného úveru.

Prísnosť posudzovania „prehreškov“ v platobnej disciplíne klientov je však v jednotlivých bankách rozdielna. Preto, ak má klient pochybnosť o včasnosti splácania svojich úverov, je potrebné pred podaním žiadosti o úver požiadať o výpis z úverového registra a tento predložiť svojmu hypotekárnemu poradcovi, ktorý zhodnotí závažnosť možných negatívnych záznamov. V každom prípade neodporúčam bezhlavo podávať žiadosti o akýkoľvek úver v banke, ak má klient čo i len malú pochybnosť o tom, že nie všetko v minulosti bolo riadne splácané. Pretože podanie žiadosti o úver a jej následné zamietnutie zo strany banky z dôvodu zlej platobnej disciplíny, znamená len ďalší a ďalší negatívny záznam v úverovom registri. Tým si klient môže veľmi reálne absolútne znemožniť prístup k akémukoľvek typu úveru aj na viacero rokov.

Neprehliadnite

Základné typy výdavkov, ktoré banky preverujú pri podaní žiadosti o úver:

  1. Splátky úverov – splátky spotrebných úverov, nebankových úverov, úverov stavebných sporiteľní, lízingov, rôznych pôžičiek – to sú všetko typy výdavkov, ktoré si banky veľmi jednoducho overia v úverových registroch.
  2. Kreditná karta – z pohľadu banky ide o normálny úver, ktorý je rovnako evidovaný v úverových registroch a i keď má klient „kreditku doma v šuplíku“, tak banka berie klientovi do ťarchy celý úverový rámec z kreditnej karty. Väčšinou banka započítava 5% z úverového limitu karty ako mesačný výdavok klienta.
  3. Povolené prečerpanie na bežnom účte klienta – tzv. debet – z pohľadu banky ide o normálny úver, tak isto ako kreditná karta, je rovnako evidovaný v úverových registroch, väčšinou banka započítava 5 až 10 % z limitu debetu ako mesačný výdavok klienta, bez ohľadu na to, ako debet klient využíva.
  4. Platby výživného na dieťa – ak má klient súdom priznané výživné na dieťa, je to právny záväzok klienta, banka uvedený záväzok overuje prostredníctvom výpisov z účtu klienta.
  5. Iné pravidelné mesačné platby klienta – banka overuje prostredníctvom bežného účtu klienta.
  6. Ručiteľský záväzok – banka počíta do mesačných nákladov aj mesačnú splátku úveru, na ktorom je klient „iba“ ručiteľom alebo spoludlžníkom, tak akoby daný úver splácal sám. Aj ručiteľský záväzok sa eviduje v úverových registroch.
  7. Pravidelné platby sporenia, poistenia a pod., ktoré klient uvedie do žiadosti o úver, započíta banka klientovi do výdavkov.

Zdroj: Gepard Finance, Foto: redakcia Banky.sk