Ako financovať štúdium? Jednou z možností je aj študentská pôžička

Autor: redakčne upravené
21.10.2020 (09:00)

Viacerí vysokoškoláci prišli počas pandémie o brigády, ktoré im pomáhali spolufinancovať náklady na školu a vzdelávanie. Problémy s financovaním štúdia hlási takmer štvrtina študentov. Koľko dnes stojí vysokoškolské štúdium a aké sú možnosti financovania?

Vyštudovať vysokú dnes čosi stojí a náklady študentov často výrazne otrasú rodinným rozpočtom. „Výdavky spojené so štúdiom na štátnej vysokej škole sa u nás pohybujú v rozmedzí 200 až 700 eur mesačne na jedno dieťa. Závisí to nielen od konkrétnej vysokej školy, mesta, v ktorom sa študent rozhodne študovať, ale aj od spôsobu ubytovania, či býva študent doma, na internáte alebo na priváte, od dochádzania do školy, stravovania, osobných výdavkov, spoločenského života, mimoškolských aktivít či výšky životného štandardu študenta,“ upozorňuje Lenka Šalingová odborníčka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

MESAČNÉ VÝDAVKY VYSOKOŠKOLÁKA (údaje sú orientačné v závislosti od mesta štúdia)

Internát štátny: 50 – 150 eur
Internát súkromný: 150 – 350 eur
Privát: izba 150 – 300 eur
Prenájom bytu: 300 – 550 eur
Strava: 70 – 200 eur
Iné výdavky:* 60 – 500 eur

* Cestovné, učebnice, kopírovanie materiálov, členské v knižniciach, technologické vybavenie – notebook, prípadne tablet, účty za mobil, mobilné dáta, voľnočasové aktivity, šport atď.

Možnosti financovania štúdia

Najvýhodnejším riešením je dlhodobé sporenie formou investovania. Odkladanie malej sumy na mesačnej báze od narodenia dieťaťa do jeho dospelosti zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej a zároveň odložené peniaze dokážu vygenerovať zaujímavý výnos. Existujú aj iné možnosti, jednou znich je napríklad prospechové štipendium. L. Šalingová však varuje: „Pôžička či úver by mali byť posledné možné riešenie. Vzniká pri nich záväzok vrátiť nielen požičanú sumu, ale aj úroky, čím sa štúdium značne predraží. Po ukončení štúdia nás následne čaká niekoľkoročný záväzok splatenia týchto úverov a napríklad riešenie vlastného bývania potom musí počkať.“
 • Sociálne štipendium z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – od 10 do 300 €/mesiac v akademickom roku 2020/2021. Maximálnu výšku štipendia je možné konzultovať na konkrétnej vysokej škole.

 • Motivačné a prospechové štipendium (za vynikajúci prospech, reprezentáciu školy a pod.) – až do 70 €/mesiac.

 • Študentská pôžička z Fondu na podporu vzdelávania – 500 až 6 000 €/akademický rok, splácanie pôžičky až po škole, úroková sadzba do 3 % p. a. a splatnosť do 10 rokov, vyžaduje sa ručiteľ, je potrebné dodržať konkrétne termíny na podanie žiadosti. (Zdroj: Fnpv.sk)

 • Pôžičky pre vlastných študentov poskytujú aj niektoré vysoké školy či univerzity, pričom každý rok stanovujú podmienky, preto je dobré opýtať sa priamo v škole na túto možnosť.

 • Študentská pôžička - úver z banky – od 650 do 10 000 eur – iba pre študentov na dennom štúdiu do 26 rokov, výhodné nízke úroky, vyžaduje však ručiteľa, zvyčajne rodiča.

 • Brigáda alebo práca na dohodu, príp. skrátený pracovný úväzok popri škole. Ak si študent ako brigádnik odpracuje v priemere maximálne 20 hod. týždenne a u zamestnávateľa uplatní výnimku a neprekročí hraničnú sumu príjmu 367,85 € mesačne (v hrubom), neplatí odvody. Ak zarobí viac, odvody platí iba z rozdielu sumy.

Štúdium v zahraničí je výrazne drahšie

Podľa uvedených výpočtov päťročné štúdium denného štúdia na slovenskej VŠ vyjde v priemere na 8 500 až 30 000 eur a viac. Pri externom štúdiu si ešte k výdavkom treba pripočítať ročné školné až do výšky 2 340 eur, pri niektorých špecifických odboroch dokonca až 3 600 eur. Na súkromných vysokých školách zaplatíte približne rovnako ako externista štátnej VŠ či univerzity, kde sa ročné školné môže vyšplhať na sumu do 3 000 eur v závislosti od konkrétnej školy. Na prestížnych zahraničných univerzitách študent zaplatí za vzdelanie neporovnateľne viac. Ročné školné v zahraničí sa pohybuje v rozmedzí 10- až 50-tisíc eur. „Päť rokov štúdia na niektorej z týchto zahraničných univerzít by mohlo vyjsť viac, ako v súčasnosti stojí nový trojizbový byt,“ hovorí L. Šaligová.

Top svetové univerzity

Školné na najžiadanejších svetových univerzitách sa pohybuje v desiatkach tisícov eur ročne. Lacnejšie a pre EÚ študentov cenovo prístupnejšie sú školy vo Veľkej Británii, kde ročné školné, aj na takých prestížnych univerzitách, ako sú Oxford či Cambridge, je približne 10 000 €. Viacnásobne drahšie sú kvalitné školy v Spojených štátoch amerických.
 1. Massachusetts Institute of Technology – ročné školné 55 500 USD
 2. Stanford University – ročné školné 55 500 USD
 3. Harvard – ročné školné 50 000 USD (druhý stupeň 12 000 USD ročne)
 4. Oxford a Cambridge – ročné školné EÚ študentov 9 250 £
 5. Univerzity vo Veľkej Británii – od 10 000 do 56 000 £
Tieto náklady nezahŕňajú ostatné náklady spojené so štúdiom, ako sú cestovné náklady, poistenie v krajine, ubytovanie, učebné pomôcky, strava alebo životné náklady študenta.

Ak šetríte od narodenia, stačí vám suma 30 eur mesačne

Financovať dobré a kvalitné vzdelanie bude čoraz náročnejšie. Ak začnete dieťaťu investične sporiť 30 eur už od narodenia, pri optimálnom zhodnotení po 20 rokoch takáto investícia prinesie sumu, ktorá dokáže pokryť takmer všetky náklady na vysokoškolské štúdium.

Príklad, koľko vám prinesie pravidelná mesačná investícia
 • Ak začnete odkladať pri narodení dieťaťa sumu 30 eur za mesiac do podielových fondov / ETF fondov, kde priemerný výnos je 6 %, v 18 rokoch bude mať vaše dieťa viac ako 11 000 eur.

 • V prípade, že by ste sa rozhodli pre sumu 100 eur mesačne s rovnakým portfóliom, výsledná hodnota bude viac ako 38 000 eur.

Zdroj: Partners Group, Foto: Thought Catalog, Burst.shopify.com