Ako zvládnuť finančnú krízu a nedostatok peňažných prostriedkov na účte

Autor: Lukáš Kula
23.08.2021 (17:05)

Strata zamestnania, zdravotné problémy, či nečakané výdavky, vám môžu narušiť finančné plány. V horšom prípade dokonca poriadne prevetrať účet. Čo v takom prípade? Je pôžička riešením? O tom, ako prekonať nepríjemnú finančnú krízu, si povieme v našom článku.

Ekonomická situácia Slovákov

Všeobecne známym faktom je, že nedostatok peňazí spôsobuje stres, úzkosti, v horších prípadoch dokonca depresiu, či myšlienky na samovraždu. Nikdy však nie je neskoro hľadať riešenie. Niekedy je dokonca jednoduchšie, ako ste si mysleli.

V súčasnosti je žiaľ nedostatok finančných prostriedkov na účte bežnou realitou mnohých Slovákov. Hoci podľa ekonomických ukazovateľov NBS si ekonomický rating Slovenska už dlhý čas drží stabilnú úroveň, zadĺženosť Slovákov voči zahraničiu z roka na rok stúpa.

Čo je ešte horšie, po mnohých rokoch pravidelného medziročného poklesu nezamestnanosti, začala nezamestnanosť opäť stúpať. V roku 2020 bola jej hodnota 6,8 %, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 1,8 percentuálneho bodu. Trend ekonomického vývoja naviac nenasvedčuje, že by sa to malo v blízkej budúcnosti zmeniť. Situáciu tiež komplikuje súčasná koronakríza.

Vplyv koronakrízy na financie

NBS vo svojej predikcii v súvislosti s koronakrízou predpokladá prepad domácej ekonomiky. Nezamestnanosť by v roku 2021 mala rásť a kulminovať na úrovni 8,5 %, čo je približne rovnaký nárast, ako rok predtým. Nanešťastie, NBS pre rok 2021 predpokladá aj pokles priemernej mzdy, a to o 1,7 %.

Ináč povedané, bežný Slovák pocíti finančné problémy nielen kvôli tomu, že stratí zamestnanie, ale aj kvôli možnému značnému poklesu príjmov. S tým súvisí skutočnosť, že v súčasnosti je zadlženosť domácností na historicky najvyššej úrovni, pričom hrozí ich ďalšie zhoršenie finančnej situácie.

Čoraz viac Slovákov si preto kladie otázku - ako toto finančne nepriaznivé obdobie prekonať? Riešením je refinancovanie nevýhodných úverov, investovanie a pôžičky.

Refinancovanie

Staršie úvery a pôžičky majú výrazne vyššie úrokové sadzby, preto ako prvé rozumné riešenie pri nedostatku finančných prostriedkov je ich refinancovanie. Na mesačných splátkach tak môžete ušetriť aj niekoľko stoviek eur ročne. Pri refinancovaní máte tiež možnosť zlúčiť viacero nevýhodných úverov do jedného, pričom budete splácať iba jeden. Pôvodnú požičanú sumu si samozrejme môžete i navýšiť.

Platí tu ale, že ak refinancujete starší nevýhodný úver a nenavyšujete ho (ani nepredlžujete splatnosť), oplatí sa vám aj veľmi nízky rozdiel v úrokovej sadzbe. Pri nedostatku finančných prostriedkov je však cieľom najmä zníženie mesačných splátok, ktoré si môžete znížiť aj predĺžením splatnosti nového refinancovaného úveru. Musíte ale počítať s tým, že úver v konečnom dôsledku ešte viac preplatíte.

Pri refinancovaní staršieho úveru by ste si mali dať pozor na:
  • možnosť zníženia úrokovej sadzby - niekedy je možné zníženie úrokovej sadzby na vašom existujúcom úvere aj bez potreby jeho refinancovania.
  • podmienky zníženej úrokovej sadzby - nižšia sadzba môže byť podmienená využívaním ďalších produktov banky. Rovnako treba počítať s tým, že ponuka novej výhodnejšej sadzby je niekedy platná iba na prvé obdobie fixácie.

TIP

Nechajte si vypracovať ponuku z viacerých bánk, aby sa vám refinancovanie naozaj vyplatilo. Overte si najmä, či výhodná úroková sadzba nie je podmienená napríklad zriadením si osobného účtu alebo poistenia. Tiež sa informujte, aké dokumenty bude od vás banka vyžadovať.

Pôžičky

Riešiť pôžičkou nedostatok peňazí nie je vždy najlepším riešením, a to hlavne v prípade, ak jeden úver prekrývate druhým, napríklad z dôvodu náhlej insolvencie. Väčšinou je to prvý znak toho, že v budúcnosti budete mať ešte väčšie problémy, pretože sa môžete dostať do úverovej špirály. Z tohto pohľadu je preto lepším riešením požiadať banku o odklad splátok, ktoré ale samozrejme budete musieť doplatiť neskôr.

V súvislosti s nedostatkom financií na účte je pôžička rozumným riešením iba vtedy, ak potrebujete získať voľné finančné prostriedky, ktoré následne môžete použiť na zabezpečenie svojej budúcnosti, napríklad v súvislosti s riešením vlastného bývania alebo začatím podnikania.
hyperfnancie-ibrahim-boran-tOSuZ-83j_Q-unsplash

Pri riešení finančnej situácie pomocou pôžičky je dôležité zorientovať sa v hlavných parametroch pôžičiek a ponuky jednotlivých bankových a nebankových subjektov si porovnať. Zamerať by ste sa mali najmä na nasledujúce parametre:
  • mesačná splátka
  • úroková sadzba
  • celková zaplatená suma
Celková suma za pôžičku je vyjadrená ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN). Číslo sa udáva v percentách a vyjadruje cenu pôžičky. Čím je toto percento nižšie, tým bude pôžička pre vás výhodnejšia.
Banka ale v súvislosti s poskytnutím pôžičky kladie na klientov vyššie nároky, ako je tomu v prípade nebankoviek. Preveruje si najmä výšku vášho príjmu a kontroluje záznam v úverovom registri.

Vedeli ste, že …

… niektoré banky si nepýtajú poplatky za poskytnutie pôžičky? Ak zvažujete pôžičku od nebankovej spoločnosti, vyberajte iba z takých, ktoré majú povolenie na činnosť od NBS.

Rýchla pôžička

Slovákov často trápi aj pár chýbajúcich eur na účte, napríklad tesne pred výplatou, či v prípade náhlej poruchy domáceho spotrebiča. Práčka alebo chladnička zvyčajne vypovedajú poslušnosť práve v najmenej vhodnej chvíli.

Riešením je rýchla pôžička na nízku sumu, pričom jej vybavenie je veľmi jednoduché. Najlepšie je ale poobzerať sa po viacerých ponukách a nebrať hneď prvú, ktorá sa vám naskytne. Môžete ju dostať v banke, aj v nebankovej spoločnosti.

Hlavnou nevýhodou rýchlej pôžičky je skutočnosť, že má kratšiu dobu splatnosti a zvyčajne sa poskytuje na vyšší úrok. K výhodám zase patrí fakt, že nemusíte dokladovať príjem, a niektoré nebankovky ju poskytujú dokonca aj nezamestnaným.

Existujú dva typy rýchlej bankovej pôžičky:
  • kontokorentný úver – bankou povolené prečerpanie vášho bežného účtu do mínusu, s vopred stanovenými úrokmi.
  • revolvingový úver – banka vám poskytne určitú čiastku peňazí, ktorú môžete použiť na čokoľvek. Ak stihnete do určitého času peniaze vrátiť, nemusíte platiť žiadne úroky.
hyperfinancie-stephen-dawson-qwtCeJ5cLYs-unsplash

Investovanie

V prípade finančnej krízy je dôležité najmä nepanikáriť. Ak máte napríklad zainvestované peniaze v investičných produktoch či fondoch, neľakajte sa, ak aktuálne akciové trhy padli. Ich pokles a nárast je totiž prirodzený, a ak by ste ich náhle predali, prinieslo by vám to len ďalšiu stratu. Z toho dôvodu sú podielové fondy vhodné iba na dlhodobé investovanie.

Súčasné, takmer nulové úrokové sadzby v kombinácii s infláciou peniaze na účtoch skôr znehodnocujú. Obdobie finančnej krízy je preto na investovanie najvhodnejšie, pretože akciové trhy krátkodobo poklesli.

Pred investovaním je preto dobrým nápadom zájsť za vaším finančným poradcom, ktorý vám napríklad dokáže poradiť, či je vhodná doba presunúť peniaze z konzervatívnych a garantovaných fondov v II. a III. dôchodkovom pilieri do indexových, prípadne akciových s vyšším výnosom.

Po najväčších prepadoch na akciových trhoch totiž prichádza ich najväčší nárast. V garantovaných fondoch tento nárast nepocítite.

Záver

Pri nedostatku peňažných prostriedkov na účte či už z dôvodu finančnej krízy, alebo iných dôvodov, je dôležité začať hľadať efektívne riešenia. Prvým je refinancovanie starších a nevýhodnejších úverov. Pôžička síce v čase finančnej krízy nie je práve najideálnejším riešením, avšak môže vám pomôcť so zabezpečením vlastnej budúcnosti, alebo rozbehnúť podnikanie.

V období finančnej krízy je paradoxne výhodné peniaze investovať, a to najmä z dôvodu, že v tomto období na akciových trhoch dochádza k dočasnému poklesu akcií (sú lacnejšie) a ich následnému rastu, čo pre vás môže znamenať zisk.
 
Foto: unsplash.com - Towfiqu barbhuiya, Ibrahim Boran, Stephen Dawson