Allianz finančne podporila 8 finálových škôl v športovom projekte OLOV

26.06.2024 (16:00)

Mesiac pred začiatkom olympijských hier Paríž 2024 si športovo najzdatnejší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje sily vo finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktorého partnerom je aj Allianz – Slovenská poisťovňa.

Rekordný počet škôl aj žiakov

Do aktuálneho ročníka športového projektu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) sa zapojilo rekordných takmer 42-tisíc žiakov zo 465 škôl, pričom najviac žiakov bolo zo Žilinského kraja. Osemčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií vo veku od 11 do 15 rokov už od jari súťažili vo vybraných športových disciplínach v okresných a krajských kolách. Každé dieťa dostalo po absolvovaní školského kola certifikát so svojimi výsledkami, vďaka čomu sa rodičia mohli dozvedieť viac o pohybových schopnostiach svojho dieťaťa. V celoslovenskom finále OLOV sa stretlo osem najlepších tímov, ktoré si zmerali sily v plávaní, skoku do diaľky, ľahu – sede za 30 sekúnd, hode 2 kg medicinbalom, výdrži v zhybe nadhmatom, člnkovom behu a v orientačnom behu. Víťazmi OLOV v školskom roku 2023/24 sa už po druhýkrát stali žiaci a žiačky zo ZŠ kapitána Jána Nálepku v Stupave. Na druhom mieste skončil tím ZŠ Okoličianska v Liptovskom Mikuláši a tretia bola ZŠ Jána Hollého v Topoľčanoch.

Podpora pohybu detí

SOŠV ako organizátor OLOV, chce deti aktivovať k pravidelnému športovaniu, motivovať a rozvíjať ich pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikovať talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podporiť ich súťaživosť. „Veľmi nás teší, že záujem o OLOV z roka na rok rastie. Žiaci od 6. do 9. ročníka sa môžu každý rok porovnávať, ako sú na tom z pohľadu fyzickej výkonnosti. Zároveň sa môžu porovnať aj so svojimi rovesníkmi v triedach či z celého Slovenska. Veľká vďaka patrí učiteľom v školách, ktorí nám pomáhajú v testovaní v základných kolách. Bez ich pomoci a aktívneho prístupu by nebolo možné zapojiť do projektu taký veľký počet žiakov a žiačok. Chcem sa poďakovať aj nášmu partnerovi Allianz – Slovenskej poisťovni, že si uvedomuje dôležitosť pohybu pre zdravý vývin detí a podporuje nás pri realizácii projektu OLOV i pri ďalších aktivitách. Allianz je významný partner celého slovenského olympijského hnutia,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Podpora OLOV aj vlastná iniciatíva

Allianz v nadväznosti na podporu projektu OLOV pred dvoma rokmi spustila vlastnú iniciatívu MoveNow na podporu pohybového rozvoja detí a mládež. „Prostredníctvom iniciatívy hovoríme o pozitívnom vplyve pohybu na fyzicky a mentálny rozvoj dieťaťa. Prienikom projektu OLOV a našej iniciatívy MoveNow je práve rozvoj všeobecného pohybu detí. Šport nie je len o vrcholových výkonoch, ale aj o bežnom pohybe, ktorý je dôležitý pre každého. Preto sme sa opäť rozhodli podporiť osem finálových škôl finančným príspevkom na nákup športových potrieb vo výške 5000 eur. Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa do projektu zapojili, k ich výkonom. Zároveň držíme palce a fandíme tomuto skvelému projektu, aby naďalej pomáhal deťom v ich pohybovom rozvoji a rozhýbal každý rok viac a viac žiakov po celom Slovensku,“ uviedol riaditeľ market manažmentu Allianz Jozef Kruppa.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: Allianz - SP