Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

20.09.2023 (15:00)

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.

Allianz – Slovenská poisťovňa už od vzniku pandémie eviduje rekordné nárasty poisťovacích podvodov. Za prvých 8 mesiacov tohto roka už v štyroch oblastiach boli prekonané celoročné sumy odhalených podvodov. „Najväčší nárast sme zaznamenali v povinnom zmluvnom poistení, kde sme za 8 mesiacov tohto roka odhalili podvody za vyše 1,6 milióna eur, čo je o polovicu viac ako za celý minulý rok. O 40 % stúpla výška podvodov v poistení privátneho majetku za rovnaké obdobie oproti celému minulému roku. Minuloročný rekord vo výške odhalených podvodov sme prekonali aj v poistení podnikateľov a v životnom a úrazovom poistení,“ upresňuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková.

Poisťovacie podvody 2022 / (január – august) 2023

podvody
Zdroj: Allianz

Od januára do augusta 2023 odhalil Allianz spolu 2 371 poisťovacích podvodov za viac ako 10 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2022 Allianz preveroval o 244 škôd viac, pričom najväčší nárast v počte prípadov zaznamenal v životnom a úrazovom poistení, a to až o 233 kusov.

Trendy v podvodoch

V havarijnom poistení eviduje Allianz viac pokusov uplatniť si staršiu škodu, ktorá vznikla ešte pred poistením vozidla. „Poškodení sa snažia uplatniť si buď celé poškodenie v pôvodnom rozsahu, alebo so zväčšeným rozsahom, teda chcú staré poškodenie priradiť k reálnej škode. Zaujímavosťou je, že doteraz sme sa s takýmito pokusmi stretávali približne do dvoch týždňov od uzatvorenia poistnej zmluvy, tento rok sa objavujú aj niekoľko týždňov až mesiacov po uzatvorení poistky. Tieto pokusy zachytávame napriek tomu, že všetky poškodenia sú na takto poistenom jazdenom motorovom vozidle fotograficky zaznamenané v deň, kedy je uzatvorené poistenie. Takže je možné ich vzájomne porovnať s poškodeniami, ktoré si klient následne uplatňuje,“ vysvetľuje koordinátor špeciálnych činností Allianz Vojtech Kosík.

Podobný trend snahy o uplatnenie nárokov a poškodenia zdravia, ktoré vznikli ešte pred účinnosťou poistenia, registruje Allianz aj v životnom a úrazovom poistení. V jednom prípade si klient chcel neoprávnene uplatniť úraz spred roka z novej poistky, ktorú si uzatvoril na jar tohto roku. V zdravotnom dotazníku neuviedol žiaden úraz a po 2 týždňoch nahlásil úraz ľavého ramena. Preverovaním Allianz zistil, že tento rok nebol z dôvodu úrazu ošetrený v žiadnom zdravotníckom zariadení, avšak pred rokom mu to isté rameno ošetrili na pohotovosti. Klient zároveň v deň uzavretia poistky nastúpil na plánovanú operáciu ľavého ramena, ktorá bola súčasťou liečby úrazu ramena, ktorý mu pred rokom vznikol pri futbalovom zápase. Klient si tak účelovo uzavrel poistku, aby získal poistné plnenie za operáciu a hospitalizáciu v sume 3 200 eur. V majetkových poisteniach zas Allianz pozoruje trend navyšovania možného poistného plnenia, ale tiež aj častejšie pokusy o poistenie už poškodenej veci. Tento rok napríklad Allianz riešil prípad, kedy si klient kúpil chatu v Nízkych Tatrách, ktorú chcel zrekonštruovať na náklady poisťovne. Krátko po jej poistení nahlásil poškodenie strechy stromom padnutým počas víchrice. Allianz zdokumentoval poškodenia, ale padnutý strom tam nebol, lebo ho vraj už odpratali lesníci. Preverením na príslušnom urbariáte pracovníci Allianz zistili, že k poškodeniam došlo počas veternej kalamity v roku 2019. Porovnaním fotodokumentácie poškodení vytvorených urbariátom a neskôr poisťovňou sa zistilo, že ide o identické poškodenia. Klient si tak chcel podvodom uplatniť škodu v hodnote 10-tisíc eur. „Tento trend pripisujeme aj dôsledkom „pandemického“ obdobia, kedy mnohí ľudia v dôsledku zhoršenej ekonomickej situácie eliminovali platby za poistenia, ktoré nie sú zákonné alebo povinné. Až pri vzniku škody na nepoistenej veci alebo zdraví sa snažia rýchlo uzavrieť poistenie a krátko na to nahlasujú svoju škodu, čím sa však dopúšťajú nezákonného konania,“ uzatvára J. Kováčiková.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: redakcia