Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

22.10.2021 (16:30)

Allianz – Slovenská poisťovňa získala ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo v 10. ročníku rebríčka, ktorý pravidelne vyhlasuje poradenská spoločnost PwC. Allianz sa tak stala jednotkou na poisťovacom trhu v efektívnom riadení ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.

Štúdia analyzovala takmer sto HR indikátorov, ktoré sú priamo aj nepriamo prepojené na výkon celej organizácie a mapovala všetky oblasti riadenia ľudských zdrojov. Porovnávala oblasti ako sú odmeňovanie, nábor a výber, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, fluktuácia a absencia. „Získané prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu je pre nás významné ocenenie a je tiež potvrdením úsilia a výbornej práce všetkých mojich kolegov z odboru ľudských zdrojov,“ uviedol riaditeľ odboru ľudských zdrojov Allianz Marián Bilík, ktorý ocenenie prevzal. Firmy si podľa vyhlasovateľa súťaže uvedomujú rastúcu nevyhnutnosť merať a riadiť ľudský kapitál a predovšetkým prepájať HR indikátory s finančnými ukazovateľmi, tak aby boli schopné analyzovať efektivitu riadenia ľudského kapitálu s cieľom podporiť ciele firmy a zároveň udržať si svoju konkurencieschopnosť na trhu. Štúdia je zároveň pre spoločnosti dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje nielen sa porovnať v rámci svojho sektora, ale aj sledovať svoj vývoj v čase a tiež pomáha plánovať a zdôvodniť ďalšie kroky v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Kompletný zoznam ocenených nájdete tu: Leading HR Organisation

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: redakcia