ANACO FIN, s.r.o.

Číslo licencie NBS: ODB-6171/2015-16, platná od 25.5.2016

Spoločnosť ANACO FIN je nebanková spoločnosť poskytujúca krátkodobé úvery cez internetovú stránku www.fastfinanc.sk. Po vyplnení registračného formuláru a žiadosti o úver, mailom žiadateľ dostane odpoveď či mu bol úver schválený. Na webovej stránke spoločnosť neuvádza žiadne detaily o výške úrokovej sadzby, poplatkoch ani splatnosti.

Maximálna výška úveru: 300 eur


>> späť