Spotrebné úvery cez banku

Angelika Farkašová

VUB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, vedúcej úverových produktov vo VÚB banke. Vaše otázky prijímame od 4. do 30. novembra 2011. 
 • 25.11.2011 - Môže klient kvôli nesplatenému spotrebiteľskému úveru prísť o dom?  
  25.11.2011 - Ak klient neplní svoje záväzky z úveru, nekomunikuje s bankou v prípade problémov so splácaním, banka môže pristúpiť k vymáhaniu úveru. Je tu však veľa možností, ako sa dohodnút s bankou na splácaní, resp. odložení splátok úveru tak, aby k takejto situácii nedošlo. Dôležité je, aby ste situáciu riešili hneď, ako zistíte, že vám problém so splácaním hrozí. 
 • 23.11.2011 - Čo mám robiť v prípade, ak stratím zamestnanie a som schopná splácať iba menšie sumy, ako som mala pôvodne dohodnuté v zmluve? 
  23.11.2011 - Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov ocitnete v situácii, kedy nedokážete splácať úver za pôvodných podmienok, je potrebné sa čím skôr obrátiť na banku a oznámiť jej to. Čím skôr to urobíte, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa vám spoločne podarí nájsť riešenie vzniknutej situácie. Do úvahy pripadajú viaceré možnosti:
  - predĺženie splatnosti úveru a tým zníženie mesačnej splátky. Tu by ste si mali najskôr určiť, akú splátku ste schopný splácať, a podľa toho nastaviť dobu splatnosti úveru. Platí, že čím dlhšia je doba splatnosti, tým viac peňazí človek zaplatí na úrokoch. Preto by ste si nemali nastavovať príliš dlhú splatnosť, ak ste schopný splácať viac. Keď sa vaša situácia zlepší, môžete si splatnosť opäť skrátiť, aby ste úver zbytočne nepreplácali.
  - Odklad splátky istiny (vtedy platíte len úroky) alebo celkový odklad splátok úveru na určité obdobie (spravidla pol roka).
  - Refinancovanie – táto možnosť je vhodná najmä pre ľudí, ktorí majú viacero úverových produktov (napr. kreditná karta, kontokorent, spotrebný úver, nákup na splátky, hotovostná pôžička a pod.). Na refinancovanie môžete využiť spotrebný úver, alebo, ak máte vhodnú nehnuteľnosť, aj refinančnú hypotéku. Výhodou refinancovania je, že si zjednodušíte a sprehľadníte splácanie (jeden úver namiesto viacerých), ušetríte na poplatkoch za vedenie viacerých úverových účtov, môžete dosiahnuť výrazne nižšiu úrokovú sadzbu a vďaka dlhšej splatnosti aj výrazne nižšiu mesačnú splátku.
  Každý, kto má úver, by mal mať vytvorenú finančnú rezervu, ktorá mu pomôže zvládnuť takéto situácie. Mala by byť vo výške aspoň troch, ideálne až šiestich mesačných splátok, tak, aby ste dokázali preklenúť nepriaznivé obdobie. Zároveň je vhodné zvážiť možnosť poistenia úveru. To dlžníka a jeho rodinu môže ochrániť v prípadoch dlhodobej práceneschopnosti, straty zamestnania, trvalej invalidity, smrti či kritických chorôb.
   
 • 22.11.2011 - Ak budem meškat so splátkou môže si banka účtovať aj sankčný úrok?  
  23.11.2011 - Ak klient nezaplatí splátku v deň dohodnutý v úverovej zmluve, banka si zvyčajne účtuje sankčné úroky. 
 • 21.11.2011 - Kde je výhodnejší úrok na povolenom prečerpaní alebo cez spotrebiteľský úver?  
  21.11.2011 - Vo všeobecnosti je výhodnejší úrok na spotrebiteľskom úvere. Sú však aj banky, ktorých úrokové sadzby povoleného prečerpania sú výhodnejšie ako cez spotrebitľlský úver. 
 • 18.11.2011 - Je výhodnejší úver cez kreditku alebo cez spotrebiteľský úver?  
  21.11.2011 - Vo všeobecnosti je výhodnejší úrok na spotrebiteľskom úvere. Ale sú aj prípady keď je úroková sadzba spotrebiteľského úveru vyššia ako úroková sadzba kreditky.
 • 17.11.2011 - Ak mám jeden mesiac na splátky viac peňazí oplatí sa mi zaplatiť dve splátky naraz? Ušetrím niečo? 
  18.11.2011 - Pri spotrebiteľských úveroch nie je úspora pri zaplatení viacerých splátok tak výrazná ako pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou. So zaplatením mimoriadnej splátky je vždy spojený poplatok za mimoriadnu splátku. 
 • 16.11.2011 - Oplatí sa mi spotrebiteľský úver splatiť predčasne?  
  18.11.2011 - Čím vyššia je úroková sadzba spotrebiteľského úveru, tým výhodnejšie je pre klienta úver predčasne vyplatiť. Aj napriek tomu, že za predčasné vyplatenie bude musieť zaplatiť poplatok, ušetrí na úrokoch a poplatkoch za vedenie úverového účtu. 
 • 15.11.2011 - Aký je rozdiel medzi ročným úrokom a ročnou percentuálnou mierou nákladov? Čo je pre klienta dôležitejší údaj?  
  16.11.2011 - RPMN vyjadruje mieru celkových nákladov spotrebitela spojené s úverom k výške poskytnutého úveru. Do RPMN sa okrem úrokovej sadzby započítavajú aj všetky poplatky súvisiace s poskytnutím úveru, t.z. poplatok za poskytnutie ako aj poplatky za vedenie úverového účtu. Pre klienta je jednoznačne dôležitejšia ročná percentuálne miera nákladov, ktorá umožnuje porovnanie viacerých ponúk a ich výhodnosti. Na základe RPMN klient vie, ktorá z ponúk je najvýhodnejšia (najnižšia RPMN = najvýhodnejšie podmienky). Porovnaním úrokových sadzieb nie je možné jednoznačne stanoviť najvýhodnejšiu ponuku, pretože poplatky spojené s úverom môžu úver predražit aj ak ponúkaná úroková sadzba banky bude najnižšia zo všetkých.
 • 14.11.2011 - Má klient výhodu pri žiadosti o spotrebný úver ak ho žiada vo vlastnej banke?  
  15.11.2011 - Áno, ak klient žiada o úver v banke, ktorá „pozná“ jeho históriu, mal by dostať výhodnejšie podmienky. 
 • 11.11.2011 - Musím mať pri žiadosti o úver aj vlastnú hotovosť?  
  11.11.2011 - Nie, pri žiadosti o úver nie je potrebná žiadna vlastná hotovosť. 
1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve