Automobilový priemysel pôsobí ako motor spomalenia nemeckej ekonomiky, upozorňuje Coface

15.08.2019 (13:30)

Za prvých šesť mesiacov tohto roka produkcia nemeckého automobilového priemyslu klesla medziročne o 12 %. Automobilový export sa za dané obdobie obdobie prepadol až o 15 %. Problém sa týka aj Slovenska.

Z nemeckého ťahúňa, ktorým bol po dlhé roky automobilový priemysel, sa stal hnací motor spomalenia tamojšieho hospodárstva. „Nemecko z európskych krajín azda najviac dopláca na cyklickosť a zraniteľnosť globálnej ekonomiky. Ide najmä o protekcionistickú politiku USA, obchodnú vojnu USA s Čínou a EÚ, najmä zvýšenie ciel, čo sa výrazne dotklo automotive,“ konštatoval country manažér Coface Slovensko Juraj Janči.

Za ďalšie dôvody označil prísnejšiu politiku EÚ týkajúcu sa emisných kvót, nálady a preferencie spotrebiteľov, ako aj štrukturálne zmeny, ktorým sa nie všetky spoločnosti v automotive reťazci dokážu tak rýchlo prispôsobiť.

Spoločnosť Coface neočakáva zlepšenie ekonomickej aktivity priemyslu Nemecka v krátkodobom ani strednodobom horizonte. Medziročná dynamika priemyselnej produkcie totiž vykazuje záporné čísla už niekoľko mesiacov a v negatívnych číslach sú aj nové objednávky.

Automotive je najväčším sektorom nemeckej výroby. Tvorí 7,7 % pridanej hodnoty na HDP. Toto odvetvie za rok dosiahlo obrat 423 mld. eur a zamestnávalo cca 820 tis. zamestnancov. Za prvých šesť mesiacov tohto roka však produkcia klesla medziročne o 12 %. Prispel k tomu práve oslabený zahraničný dopyt po nemeckých autách. Celkovo automobilový export za dané obdobie klesol až o 15 %. Nemecko pritom vyváža až 75 % svojej produkcie automobilov.

Problém sa týka aj Slovenska, kde sú firmy z mnohých sektorov napojené na automobilový priemysel či už ako dodávatelia, alebo subdodávatelia. Slovensko je okrem toho otvorenou krajinou, kde sa export tovarov a služieb na HDP podieľal v roku 2018 až 97 %. Ako pripomína Juraj Janči, automobilová výroba predstavuje takmer 5 % hrubej pridanej hodnoty a 13 % objemu výroby krajiny. „Pokles prvej registrácie vozidla je kontinuálny už od konca roka 2018,“ podotýka.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák