Bankám klesajú zisky aj v tomto roku

Autor: Andrej Dorič
09.05.2013 (07:00)

Banky na Slovensku zverejnili svoje hospodárske výsledky za prvý štvrťrok a nie sú veľmi pozitívne. 
 
Bankový sektor ako celok síce podľa Národnej banky Slovenska dosiahol aj v prvých troch mesiacoch tohto roka čistý zisk 128,29 miliónov eur, ale oproti minulému roku zisk klesol o 9,6%. Bankám klesali aj úrokové výnosy a naopak stúpali prevádzkové náklady.

Banky opäť vysvetľujú horšie výsledky bankovou daňou a poklesom marží na úrokoch v dôsledku ich nízkej úrovne a veľkej konkurencie.

Pozrime sa na výsledky jednotlivých bánk. Zatiaľ jediná banka, ktorá zaznamenala nárast zisku o 14,1% v 1. štvrťroku je VÚB banka. K lepšiemu zisku jej pomohli vyššie príjmy z finančných operácií, z úrokov aj z poplatkov.

Výrazné prepady

Naopak výrazný prepad zisku hlásili Tatra banka, UniCredit Bank aj OTP banka. Banková daň a nízke úrokové prostredie znížili zisk UniCredit Banke až o 63,3 %. Ešte výraznejšie spadol zisk OTP banke, konkrétne o 68,3%. Banke nepomohol ani vyšší príjem z poplatkov a provízii. Tatra banke klesol štvrťročný zisk takmer o pätinu (19,5%).

Mierny pokles

Miernejšie poklesol zisk ČSOB. V medziročnom porovnaní sa znížil o takmer 11% najmä kvôli bankovej dani. Tejto banke sa zvýšili o 4% čisté úrokové výnosy a čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 9,3%.

Slovenskej sporiteľni tiež spadol zisk o 16,7%, klesli jej mierne o 3% aj úrokové výnosy a príjmy z poplatkov (-1,4%).

Prepad do mínusu

Medzi bankami, ktoré hospodária s červenými číslami patrí Prima banka, ktorá vykázala v prvom štvrťroku stratu 3,6 mil. eur. Banku zaťažujú investície do rozvoja pobočiek a bankový odvod.

V strate skončila aj Sberbank, ktorá vykázala v prvých troch mesiacoch tohto roka stratu 2,8 mil. eur. Do mínusu banku dostalo zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom.

Hospodárenie bánk za 1. štvrťrok 2013
Banka Čistý zisk (eur) Nárast(+)/pokles(-) zisku Strata (eur)
ČSOB 16 mil.  -11%  
OTP banka 276 tis -68,3%   
Prima banka     3,6 mil.
Sberbank       2,8 mil.
Slovenská sporiteľňa  41,9 mil. -16,7%  
Tatra banka 23,8 mil. -19,5 %  
UniCredit Bank 2,2 mil. -63,3 %  
VÚB banka 34,9 mil +14,1%  

 Vklady v bankách stúpajú

Napriek horším hospodárskym výsledkom skoro všetky banky vykazujú zvýšenie vkladov obyvateľstva a vyšší objem poskytnutých úverov. Na konci prvého štvrťroka mali Slováci v bankách uložených dovedna 25,4 miliárd eur. Medziročne vklady narástli o 5,5 %. Objem nových úverov na bývanie medziročne stúpol o 9 % a objem spotrebiteľských úverov vzrástol o 12,7%.

BANKY.sk zisťovali, ako je možné, že Slováci dokážu ušetriť v situácii keď nezamestnanosť stúpa, platy nestúpajú a dane a odvody tiež rastú.

"Slováci sa javia ako sporovlivý a navyše konzervatívny národ. Aj preto každé ušetrené euro končí viac - menej v bankách. A hoci v prieskumoch Slováci zväčša deklarujú, že je pre nich ťažké šetriť pri svojich nízkych príjmoch, nakoniec sa im predsa väčšinou podarí minúť menej ako zarobia a ušetriť mesačne aspoň nejaké to euro,“ myslí si Eva Sadovská, analytička Poštovej banky.

Analytička upozorňuje, že počas prvého štvrťroka bol pokles objemu finančných prostriedkov na bežných účtoch a vkladných knižkách bez výpovednej lehoty vykompenzovaný nárastom na ostatných netermínovaných vkladoch. „Určitý pokles bol počas prvého kvartálu evidovaný aj v prípade termínovaných vkladov,“ dodáva.

Neprehliadnite: 

Bude zisk bankám klesať aj naďalej?

V druhom kvartále tohto roku banky čaká opäť boj z nízkymi úrokmi na úveroch, ale aj vkladoch, keďže Európska centrálna banka znížila nedávno základnú úrokovú sadzbu z 0,75 % na 0,50 %. Marže bánk na úrokových rozdieloch teda môžu byť naďalej malé.

Eva Sadovská však pripomína, že na úveroch si banky môžu prihodiť k úrokom rizikovú prirážku. „Tá je vyššia v časoch pomalšieho ekonomického rastu, keď sa ekonomika pasuje napríklad s rastúcou, mierou nezamestnanosti. A to je aj prípad Slovenska,“ dodáva. Ďalší pokles úrokov na úveroch nevylučuje, ale tvrdí, že nepôjde o výraznejší pokles, skôr mierny.

Podľa nej sa banky budú snažiť zvyšovať svoje príjmy aj prostredníctvom efektívnejšieho spravovania svojich výdavkov.

Foto: BANKY.sk