Bankový sektor v ôsmich mesiacoch s poklesom zisku o 14 %

02.10.2017 (11:00)

Čisté úrokové výnosy sa znížili o 5 % a čisté výnosy z poplatkov a provízií nepatrne stúpli.
Od začiatku januára do konca augusta dosiahol bankový sektor na Slovensku čistý zisk 457,1 mil. eur. Ako vyplýva zo štatistiky Národnej banky Slovenska, v medziročnom porovnaní je to pokles o 14,2 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, sa znížili o 5 % na 1,133 mld. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 0,1 % na 351,9 mil. eur.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Hlavným dôvodom poklesu ziskovosti je podľa Slovenskej bankovej asociácie vysoká porovnávacia báza v roku 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. V tomto roku už takéto silné pozitívne efekty neboli, a preto prevládli pokračujúce negatívne trendy, najmä pokles úrokových príjmov. Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mal podľa asociácie príjem z obchodovania s cennými papiermi pri medziročnom poklese a nižšie dividendové príjmy.

Vlani evidoval bankový sektor zisk 742,3 mil. eur pri raste o 22,5 %. Významný pozitívny vplyv mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Bankový sektor bude musieť podľa centrálnej banky v ďalšom období bojovať s prepadom ziskovosti. Významný podiel na poklese ziskovosti bude mať síce jednorazový vplyv vlaňajších príjmov z predaja podielu spoločnosti Visa, predpokladá sa však aj pokles čistých úrokových príjmov.
 


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák