Banky lákajú klientov na mix sporenia a investovania

Autor: Jozef Ryník
28.05.2015 (10:50)

Niektoré banky ponúkajú sporiace produkty, pri ktorých môžete zároveň aj investovať. Výhodou je vyššie zhodnotenie úspor.

Keď si v banke sporíte peniaze na termínovanom alebo na sporiacom účte, tie sú bankou ďalej zhodnocované investovaním. Banky ponúkajú produkty, kde vám priamo ponúkajú popri sporení aj investovanie. BANKY.sk sa pozreli na niektoré z nich.

Šikovné investičné sporenie od Slovenskej sporiteľne

Slovenská sporiteľňa ponúka produkt Šikovné investičné sporenie. Sporiť si tam môžete už od 10 eur mesačne, takže je určené na pravidelné odkladanie peňazí bokom. Maximálna výška pravidelného vkladu je limitovaná stropom 1000 eur. Pri tomto produkte máte možnosť flexibilne meniť výšku sumy sporenia a nasporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii, keďže produkt je bez viazanosti. Obmedzenie je v tom, že cieľová suma sporenia je od 200 do 5000 eur.

Ak by ste chceli sporiť dlhodobejšie (dlhšie ako jeden rok) a popritom investovať, tento produkt vám ponúka vložiť peniaze do podielových fondov SPORO Eurový dlhopisový fond a SPORO Aktívneho portfólia.

Šikovné investičné sporenie je síce bez vstupných poplatkov, ale investovanie už nie. Počítajte, že správcovské a depozitárske poplatky platné pre Eurový dlhopisový fond a Aktívne portfólio vám banka účtovať bude. Navyše vaše úspory budú chránené Fondom ochrany vkladov, ale vaše investície už nie. Tam si nesiete aj riziko prípadnej straty.

Na webe Slovenskej sporiteľne nájdete aj kalkulačku, kde si môžete vypočítať, aké zhodnotenie by ste dosiahli na tomto mix produkte.

Ak by ste sporili 100 eur mesačne počas piatich rokov, v prvom roku by sa vaše úspory zhodnotili na sumu 1207 eur - teda o 7 eur - pričom sa jedná o očakávaný výnos v prípade, ak by sa časť vkladu investovaná do podielových fondov zhodnotila.

Ak by ste sporili a investovali 5 rokov, vaša úspory by boli 6000 eur a zarobili by ste 247 eur navyše. Z toho sporenie by vám ročne zarobilo len 0,5%, dlhopisový fond 2% a aktívne portfólio až 3,5%. Z toho vyplýva, že tento produkt je vhodný na dlhodobé a postupné sporenie.

Kombináciou sporenia a investovanie v tejto banke sú aj termínované vklady Kombi Klasik a Premium. Pri vklade Klasik môžete zarobiť 1,5 % alebo 1,7 % ročne na vklade a 1,5 až  2,0% ročne z investičného programu pri dodržaní odporúčaného investičného horizontu. Premium vklad  sľubuje zarobiť 2,5 % alebo 2,7 % ročne na vklade a 2 až 3% ročne z investičného programu pri dodržaní 3-5 ročného investičného horizontu.

Neprehliadnite


Prémiové sporenie od VÚB banky

VÚB banka ponúka produkt AM Prémiové sporenie, ktorý je mixom sporenia a investovania. Pravidelne sporiť a investovať môžete už od 15 eur mesačne a strop je 1 000 eur za mesiac. Obmedzenie je v tom, že minimálna doba sporenia je 3 roky. Sporenie je tiež bez zriaďovacieho, vstupného a výstupného poplatku. Na druhej strane, súčasťou investovania do podielových fondov sú i správcovské a transakčné poplatky. 

Pri tomto type produktu vám tiež VÚB banka nezaručí, koľko zarobíte za rok ako je to pri bežných sporiacich produktoch. Hodnota vašej investície môže byť vyššia, ale i nižšia ako váš počiatočný vklad.

Výška zhodnotenia v podielovom fonde závisí od vývoja podkladových aktív nakúpených v podielovom fonde. V zásade platí, že podielové fondy ponúkajú potenciál vyššieho zhodnotenia investície ako termínované vklady.

VÚB ponúka aj ďalšiu kombináciu sporenia a investovania vo forme Kombi produktu. Ide o mix investície do podielových fondov a termínovaného vkladu s viazanosťou na 12 mesiacov. Banka ponúka úrok 2% ročne na termínovanom vklade. Minimálna investícia je až 1 000 eur, takže produkt nie je vhodný na pravidelné sporenie malých súm. Navyše musíte rátať so vstupným poplatkom pre podielové fondy VUB Asset Management, ktorý je 1% z vašej investície do podielových listov.

Duet Plus od UniCredit Bank

Napokon kombináciu termínovaného vkladu a investície do podielových fondov alebo investičného životného poistenia ponúka aj UniCredit Bank v  programe DUET PLUS. Táto banka láka klientov na 3% garantovaný výnos ročne na jednorazovom trojmesačnom termínovanom vklade. Minimálna celková výška vkladu je až 2 000 eur a tiež zaplatíte investičné poplatky. 

Foto: Ivan Sedlák