Banky na Slovensku naštartovali prvý kvartál so slušnými ziskami

Autor: Jozef Rynik
26.05.2015 (11:00)

Väčšina bánk na Slovensku hlási v prvom štvrťroku solídne zisky. Banky zarábali najmä na poplatkoch, keďže úrokové príjmy stúpali len mierne.

"Bankový sektor na Slovensku dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka čistý zisk 166,3 mil. eur, čo je nárast o slušných 18,7%," informovala Národná banka Slovenska (NBS). Čisté úrokové výnosy, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na výsledku hospodárenia, vzrástli len mierne, a to o 0,8%. Na druhej strane, zisk z poplatkov a provízií stúpol výraznejšie - o 18,4%.

Podľa centrálnej banky sa nárast ziskovosti bánk spomalil, pretože naďalej klesajú úroky z úverov a rastú náklady na kreditné riziko. Na druhej strane bankám pomáha v ziskovosti rast objemu retailových úverov a pokles úrokových nákladov na vklady.

Výraznejšie nárasty ziskov


Za skokana prvého štvrťroka môžeme považovať Prima banku Slovensko, ktorá zaznamenala výrazný nárast čistého zisku na 1,02 mil. eur, čo je viac ako 9-násobné zvýšenie oproti rovnakému kvartálu v minulom roku. Tejto banke poskočil najmä čistý úrokový výnos a to takmer o 35%, pretože Prima vo veľkom požičiavala. Jej objem úverov obyvateľstvu medziročne vzrástol o 47%. Najrýchlejšie tempo rastu pritom zaznamenali hypotéky s 50-percentným medziročným rastom.

Výborne sa darilo aj OTP Banke Slovensko, ktorá od januára do marca ukončila hospodárenie v prvom štvrťroku s čistým ziskom na úrovni 1,05 mil. Eur, čo je viac ako 400% nárast. V rovnakom období minulého roka banka vykázala zisk v sume 240 tis. eur. OTP Banke sa medziročne zvýšil stav spotrebných úverov obyvateľom až o 71%.

ČSOB skupina
dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk 24,5 mil. eur, čo je nárast o 63,7%. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 2% na 50,5 mil. eur, a to vďaka pretrvávajúcemu záujmu klientov o úvery ako aj o lízingové produkty. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 11% na 14,1 mil. eur.

Sberbank Slovensko dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk 1,02 mil. eur, čo je nárast o 62% v medziročnom porovnaní. Čisté úrokové výnosy tejto pobočke ruskej banky poklesli o 7,9%, zisk z poplatkov a provízií klesol o 6,8%.

UniCredit Bank v Česku a na Slovensku hlási nárast čistého zisku o 57,8% na 1 677 miliónov Kč. Čistý výnos z úrokov sa zvýšil o 7% a čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne narástli o 13,5%. Banke sa darilo aj v retaile, kde jej hypotekárne úvery medziročne narástli o 14,7% a spotrebiteľské úvery o 11,2%.

Tatra banke sa tiež v prvom kvartáli darilo. Dosiahla ku koncu marca čistý zisk 33,2 mil. eur, čo je v porovnaní s prvými troma mesiacmi vlaňajška zvýšenie o 42%. Čisté úrokové výnosy síce medziročne poklesli, avšak banka zaúčtovala nižšie opravné položky a rezervy na straty, čiže v konečnom dôsledku zisk z úrokov vzrástol o 2,2% na 66,1 mil. eur. Zisk z poplatkov a provízií stúpol o 25,3% na 30,5 mil. eur.

Neprehliadnite

Solídny nárast zisku

Skupina VÚB banky dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka konsolidovaný čistý zisk na úrovni 43 mil. eur. V medziročnom porovnaní si tak polepšila o vyše 17%. Pozitívny vývoj hospodárenia skupiny VÚB bol v sledovanom období podporený rastom objemu úverov klientom o 9,2%.

Sporiteľňa hlási pokles zisku

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 38 mil. eur, čo je pokles o 11,6% oproti minulému roku. Najväčšej banke na Slovensku rástli čisté úrokové výnosy o 3,1% na 115,4 mil. eur. Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol medziročne o 5% na 31,4 mil. Eur.

Ostatné banky do uzávierky tohto článku ešte výsledky za prvý kvartál neoznámili.

Banka Čistý zisk
(mil. eur)
Nárast (+)/ pokles (-) Strata (mil. eur) Výnosy z úrokov
(medziročná zmena)
Výnosy z poplatkov a provízií
(medziročná zmena)
VÚB banka 43,0* + 17,20%   - 3,80%** + 40,60%**
Slovenská sporiteľňa 38,0 - 11,60%   + 3,10% + 5,00%
Tatra banka 33,2 + 42,00%   - 6,50% + 25,30%
ČSOB* 24,5 + 63,70%   + 2,00% +11,00%
UniCredit bank CZ a SK 1677 mil. Kč + 57,80%   + 7,00% + 13,50%
Privatbanka 1,2 + 31,60%   + 13,2% + 60,70%
OTP banka 1,05 + 441,00%   + 5,4% + 20,70%
Prima banka 1,02 + 914,00%   + 35,00% + 3,00%
Sberbank 1,02 + 62,00%   - 7,90% - 6,80%

*   celá skupina
** iba VÚB banka
Foto: Ivan Sedlák