BestCredit, s. r. o.

Povolenie NBS1-000-026-135, platná od 22.5.2019

Spoločnosť BestCredit je od roku 2019 držiteľom licencie Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu. Svojim klientom poskytuje úvery, pričom forma zabezpečenia úveru je vždy nehnuteľnosť vo vlastníctve dlžníka. Bližšie informácie o úveroch na svojej webovej stránke www.bestcredit.sk neuvádza.


>> späť