Bezpečnosť pri používaní platobnej karty

 • Pri platení ju nikdy nespúšťajte z dohľadu.
 • Kartu nikomu nepožičiavajte.
 • Chráňte si svoj PIN kód.
 • Nikdy si nezapisujte PIN na platobnú kartu ani nevkladajte do peňaženky. Svoj PIN nikde nezverejňujte, ani svojej rodine, ani úradníkom, ani polícii či obchodníkovi.
 • Pred každým výberom z bankomatu ho dôkladne skontrolujte.
 

>> Všetko o platobných kartách
>> Zoznam čísel na blokáciu kariet
>> Viete, koľko vás bude stáť kreditka?

 
 • Pri zadávaní PIN buďte obozretný, aby kód nemohol nikto odpozorovať. (Nielen ľudia, ale i kamery)
 • Pri bankomate si nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.
 • Nikto nemá právo vašu transakciu prerušiť, ani ochranka alebo iný personál banky či obchodného centra nesmie zasahovať do transakcií klientov.
 • Ak nie je v noci bankomat dostatočne osvetlený, radšej ho nepoužívajte a vyberte si iný.
 • Chráňte kartu pred poškodením.
 • Pri platení kartou buďte pozorní. Personál predajne/reštaurácie by nemal s vašou platobnou kartou nikam odchádzať. Transakcia sa má vykonať pod vašim dohľadom.
 • Pri platení kartou si skontrolujte správnosť údajov a výšku čiastky na potvrdenke.
 • Po platbe skontrolujte, či vám obchodník vrátil vašu kartu.
 • Nákupy cez internet realizujte iba cez eshopy označené bezpečnostným protokolom SSL (https://)
 • Nastavte si výšku limitov pre platby a výbery z bankomatu.
 • Pravidelne kontrolujte, či svoju platobnú kartu máte stále pri sebe. Stratu/odcudzenie karty hláste banke čo najrýchlejšie a požiadajte o jej zablokovanie.
 • Pravidelne si kontrolujte výpisy z účtu. Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, ihneď informujte svoju banku a transakciu reklamujte.
 • V prípade, že máte pocit, že pri platení kartou/pri výbere hotovosti z bankomatu nebolo všetko v poriadku, informujte o tom svoju banku.