Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bilancia bežného účtu - Balance on current account

Pozri bilancia, obchodná.