Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bilancia, obchodná - Balance of trade

Časť platobnej bilancie krajiny, ktorá zahŕňa tovarový (čiže viditeľný) dovoz a vývoz. Ak sa do obchodnej bilancie zahŕňajú aj "neviditeľné" výkony čiže služby, účtovné vyjadrenie celkového vývozu a dovozu statkov a služieb sa označuje ako bilancia bežného účtu.