Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Celková produktivita faktorov - Total factor productivity

Index produktivity, ktorý meria úhrnný produkt pripadajúci na jednotku úhrnného inputu. V čitateľovi indexu je úhrnný produkt (povedzme GNP), zatiaľ čo v menovateľovi je vážený priemer inputov kapitálu, práce a prírodných zdrojov. Rast celkovej produktivity faktorov sa často pokladá za index tempa technického pokroku.