Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cena (resp. bod, resp. pravidlo) ukončenia činnosti - Shutdown price (or point, or rule)

V teórii firmy sa bod ukončenia činnosti nachádza v tom bode, kde trhová cena stačí práve len na pokrytie priemerných variabilných nákladov. Inak povedané, je to bod, v ktorom sa straty firmy v danom období práve rovnajú jej fixným nákladom; za týchto okolností môže firma tiež ukončiť činnosť.