Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cenová elasticita ponuky - Price elasticity of supply

Pojem, ktorý sa konštruuje podobne ako cenová elasticita dopytu. Rozdiel je, prirodzene, v tom, že v tomto prípade sa meria reakcia ponuky na zmenu ceny. Presnejšie povedané, cenová elasticita ponuky meria percentuálnu zmenu v ponúkanom množstve delenú percentuálnou zmenou v cene. Koeficienty elasticity ponuky sú osobitne užitočné v podmienkach dokonalej konkurencie, keď ponúkajúci sú "cenovými príjemcami" (t. j. žiadny individuálny podnik nemá vplyv na tvorbu trhovej ceny).