Cestovné poistenie na sezónu 2020. Ako ho ovplyvní koronavírus?

Autor: redakčne upravené
29.06.2020 (14:00)

Prísne opatrenia sa každý deň uvoľňujú. Štátne hranice sa otvárajú a pomaly, ale isto, sa opäť rozbieha cestovanie. Čo však platilo včera, nemusí platiť aj dnes!

Cezhraničný cestovný ruch opäť ožíva, ale v každej krajine za iných podmienok. Poistovne preto odporúčajú svojim klientom pozorne sledovať aktuálnu situáciu.
Pozreli sme sa na to, čo potrebujete vedieť pred tým, než opustíte Slovensko.

Ministerstvo zahraničných vecí stále neodporúča cestovať – ako to ovplyvní krytie môjho cestovného poistenia?

Ak budete v zahraničí potrebovať liečbu alebo sa vám stane úraz, náklady na ošetrenie sú kryté cestovným poistením v plnom rozsahu. „Iná situácia by bola v prípade, že poistený vedome nedodržal bezpečnostné nariadenia či opatrenia a pokyny miestnych úradov a príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti osôb,“ upozorňuje Marcela Kukučková, vedúca Oddelenia vývoja produktov cestovného poistenia Union.

POZOR! Cestovné poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy poistná udalosť mohla byť predvídaná, očakávaná alebo už bola známa v dobe uzavretia poistnej zmluvy.

Čo ak sa v zahraničí nakazím koronavírusom?

Ak ochoriete v zahraničí na COVID-19, v rámci cestovného poistenia máte liečebné náklady súvisiace s týmto ochorením kryté. Ide hlavne o náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu a ošetrovanie počas hospitalizácie.

Čo v prípade, ak skončím v karanténe?

Kým pobyt v nemocnici je krytý cestovným poistením, pretože je súčasťou liečenia, pri karanténe je to inak. Ak skončíte v karanténe, nejde už o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a preto sa na karanténu cestovné poistenie liečebných nákladov nevzťahuje.
 
Zdroj: Union, Foto: redakcia