Cestujeme do Ameriky. Ako sa poistiť?

Autor: redakcia
09.07.2018 (11:30)

Na čo všetko pri poistení nezabudnúť, aké doklady budeme potrebovať? Čo robiť v prípade poistnej udalosti? Aký postup je správny?Treba si uvedomiť, že Amerika je jednou z najdrahších krajín sveta, čo sa týka zdravotnej starostlivosti. Aj ošetrenie pomerne jednoduchých zranení stojí tisícky dolárov, náročnejšie operácie a liečba sa môže vyšplhať až do stotisícových súm.

V štatistikách poisťovní nájdeme aj účty v sume vyše 322-tisíc eur za akútnu operáciu pažeráka počas pobytu klienta v USA, vrátane nákladov spojených s liečením a prevozom na Slovensko, či za liečbu klientky, ktorá utrpela vážne poranenie hlavy spojené s krvácaním do mozgu, ktorá stála vyše 145-tisíc eur. Preto je vhodné do USA a Kanady poistenie liečebných nákladov čo s najvyšším poistným krytím.

Okrem poistenia liečebných nákladov je dôležité pri ceste do USA aj poistenie zodpovednosti za škodu. Američania si zvyknú vymáhať odškodné súdnou cestou.

Cenné rady nám poskytla Kristína Gáliková, hovorkyňa mBank Slovensko:

Najlepšie bude začať tým, prečo by si klienti vôbec mali cestovné poistenie vybavovať. Je lepšie investovať predbežne a zdanlivo "zbytočne" malú sumu, než sa potom stretávať s až stonásobne vyššími nákladmi.

Idete na dovolenku? Toto potrebujete vedieť o platobných kartách!
Zoznam čísel na ktoré treba volať, keď potrebujete zablokovať kartu
Terorizmus vs. poistenie
 

Idete na iný kontinent?

Ak klient cestuje ďalej do sveta (Ázia, Amerika, Rusko atď.), je lepšie mať aj ďalšie poistenie - komerčné poistenie. Ak ide cestovať voľne po rôznych krajinách a chce sa hlavne poistiť pre prípad úrazu, prírodnej katastrofy a podobne, môže veľa ušetriť, ak vie, ktoré časti poistenia potrebuje. Zvyčajne sa poistenie delí do týchto kategórií - poistenie liečebných nákladov, ktoré je najdôležitejšie, ďalej poistenie športových činností, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, poistenie záchranných akcií horskej služby, poistenie právnej ochrany.

Po podpise zmluvy bude mať klient možnosť kedykoľvek kontaktovať asistenčnú službu príslušnej poisťovne. To sa hodí, ak sa napríklad nedokáže dohovoriť cudzou rečou - to najdôležitejšie za neho pretlmočí, prípadne sama obvolá. Tiež mu poradí, ako v prípade poistnej udalosti postupovať, aby nebol v strate, aké zdravotné zariadenia vyhľadať, aké dokumenty uschovávať a podobne.

Ako neprísť o peniaze, keď stratíte mobil
Čo robiť, ak na dovolenke stratíte kartu, alebo vám ju zhltne mobil?
Rozdiel medzi kreditkou a debetkou
Pri platbe kartou nezabúdajte na tieto bezpečnostné pokyny!
 

Povinnosti v prípade uplatnenia si nároku na poistné plnenie:

  • V prípade úrazu alebo choroby v zahraničí bez zbytočného odkladu ihneď kontaktovať asistenčnú službu, ktorá poradí kam ísť, rovnako klienta bude informovať, či si to zaplatí sám, alebo je to zmluvný lekár.
  • Čo najskôr oznámiť asistenčnej spoločnosti udalosť, z ktorej si chcete uplatniť nárok na poistné plnenie a predložiť jej potrebné doklady.
  • V prípade liečebných nákladov v zahraničí bezodkladne po návrate do SR predložiť originály dokladov o platbách zaplatených v hotovosti spojených s ambulantným liečením.
  • V prípade straty batožiny pri preprave vyžiadať si u zodpovedného zástupcu prepravcu vystavenie zápisu o strate batožiny.
  • V prípade zodpovednosti za škodu predložiť doklad preukazujúci pôvodnú hodnotu poškodenej veci, doklad o úhrade spôsobenej škody a doklad preukazujúci vznik škody a rozsah poškodenia.
  • V prípade právnej pomoci a kaucie predložiť originál záznamu o súdnom konaní, respektíve zadržaní poisteného, doklady preukazujúce náklady na zabezpečenie právnej pomoci a potvrdenie o zložení kaucie.
  • V prípade smrti v dôsledku úrazu predložiť úmrtný list poisteného a list o obhliadke mŕtveho.
  • V prípade trvalých následkov úrazu doklad o tom, kedy a za akých okolností došlo k úrazu poisteného a potvrdenie o druhu, rozsahu a ustálení trvalých následkov úrazu.

Foto: redakcia