Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Čo, ako a pre koho - What, how, and for whom

Tri základné problémy ekonomickej organizácie. Čo sa vzťahuje na otázku, koľko sa vyrobí každého možného statku, resp. koľko služieb sa poskytne pri obmedzenej zásobe zdrojov alebo inputov, ktoré má spoločnosť k dispozícii. Ako predstavuje voľbu určitej výrobnej technológie, pomocou ktorej sa vyrobí každý statok tvoriaci čo. Pre koho sa vzťahuje na rozdeľovanie spotrebných statkov medzi členov danej spoločnosti.