Čo považujú firmy za najväčšie riziká podnikania?

Autor: redakcia
16.05.2018 (09:00)

Podnikatelia a firmy na Slovensku sú síce na vlne optimizmu, no svoju budúcnosť spájajú aj s niekoľkými rizikami. Čo vnímajú ako najväčšie ohrozenie?Index očakávaní firiem, ktorý hodnotil náladu tak malých a stredných podnikateľov, ako aj veľkých firiem, dosiahol hodnotu 31,3 bodu. Hodnota indexu môže pritom dosahovať hodnotu od -100 do +100 bodov. Dosiahnutý výsledok svedčí o optimizme malých a stredných podnikateľov a firiem.

„Chceli sme detailnejšie poznať nálady a očakávania podnikateľov na Slovensku. To, ako sa líšia v závislosti od veľkosti firmy, regiónu alebo odvetvia. Nakoľko rovnaký prieskum realizovala v tom istom čase aj naša sesterská ČSOB v Českej republike, získavame tým komplexný pohľad na obe krajiny, aj 25 rokov po rozdelení,“ vysvetľuje Dáša Polláková, manažérka Oddelenia riadenia segmentu pre malé a stredné podniky ČSOB.

Tri zložky indexu

Index očakávaní firiem je zložený z troch subindexov – očakávaný dopyt v 2. štvrťroku 2018, vývoj investícii v porovnaní s minulým rokom a plánované zmeny v podnikaní.

Očakávaný vývoj dopytu ukázal, že 47% podnikateľov očakáva v tomto štvrťroku zvýšenie záujmu o ich produkty alebo služby. Naopak, pokles predpokladá 13 % z nich. Z pohľadu regiónov očakávajú najvýraznejší nárast dopytu podnikatelia v Bratislavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Košickom kraji.

► Užitočné rady pre mladých investorov
► Ako vyzerá zlé sporenie? Týchto chýb sa radšej vyvarujte!
► Ako úspešne dosiahnuť svoj investičný cieľ?


Prevažný optimizmus panuje medzi firmami aj v oblasti vývoja odhadovaných investícii. Asi 42 % firiem očakáva, že ich investície v tomto roku budú vyššie ako v minulom roku. Naopak, menší objem investícií predpokladá 27% oslovených.

Spomedzi živnostníkov a malých firiem, ktoré sú kľúčové pre slovenskú ekonomiku a tvorbu pracovných miest, plánuje zvyšovať investície takmer 54% opýtaných. Naopak, 46 % z nich investície zachová na minuloročnej úrovni alebo ich zníži.

V nasledujúcich 12 mesiacoch plánuje väčšina oslovených (77%) spoločností zachovať podnikanie v súčasnom rozsahu. Rozšíriť podnikanie plánuje 18% oslovených podnikateľov. Spomedzi regiónov plánujú podnikanie rozširovať najmä firmy v Prešovskom a Žilinskom regióne.

► Najčastejšie chyby pri investovaní do fondov
► Ako je to s kryptomenami?
► Investovať do akcií či nehnuteľnosti?

Vývoj ekonomiky a riziká

V rámci indexu sa zisťuje vnímanie ekonomickej situácie v krajine. Spokojnosť s ňou vyjadrila len tretina podnikateľov. Najvyššiu spokojnosť vykazuje Bratislavský región, kde je so súčasnou ekonomickou situáciou spokojná takmer každá druhá firma (46%) a Prešovský región, kde je spokojných 43% firiem. Naopak, najvyššiu nespokojnosť s vývojom ekonomiky vyjadrili firmy v Banskobystrickom kraji, a to až 86% z nich.

16.5.

„Ide o pomerne prekvapivé výsledky. Ekonomický rast na Slovensku dosahuje solídnu úroveň, je ťahaný domácimi aj vonkajšími faktormi. Vznikajú nové pracovné miesta, nezamestnanosť je na rekordne nízkej úrovni. Jedným z vysvetlení môže byť fakt, že sa opýtaní pri tejto otázke vyjadrovali k celkovému vývoju v krajine. Prieskum sa totiž realizoval od začiatku marca, počas politicky turbulentného obdobia,“ vysvetlil Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.

► 2. pilier, 3. pilier, investičná poradňa, investovanie cez banky i poisťovne, ...
► Všetko, čo by ste chceli vedieť o investovaní


Hoci sú celkové ekonomické trendy ako aj situácia na trhu práce na Slovensku podobné ako v Česku, medzi firmami u susedov bola spokojnosť s vývojom ekonomiky výrazne vyššia. Spokojnosť vyjadrilo až 71 % oslovených podnikateľov. Platí, že keď sa českí podnikatelia vyjadrujú k tomuto parametru, vnímajú ho cez ekonomické ukazovatele, a nie cez aktuálnu politickú a spoločenskú náladu.

Pohľad na riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť podnikanie v najbližších 12 mesiacoch, majú však firmy v oboch krajinách rovnaký. Na prvé miesto zaradili legislatívny vývoj, ktorého sa obáva tretina podnikateľov v Česku a až 41% podnikateľov na Slovensku. Na druhé miesto zaradili nedostatok kvalitnej pracovnej sily.

Najvýraznejšie sa táto obava ukázala medzi firmami v Žilinskom a Prešovskom kraji. V priemere 4 z 10 podnikateľov uviedli, že pre nedostatok pracovníkov už museli nejakú zákazku aj odmietnuť.

V Česku už dlhší čas možnosti firiem a ekonomiky narážajú na limity v podobe nedostatku pracovnej sily a termíny dodávok tovarov sa predlžujú. Trh práce je stále viac napätý a firmy siahajú po pracovnej sile zo zahraničia.
Tento prieskum realizovala ČSOB v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank.

 
Zdroj: ČSOB, Foto: Matthew Henry, Burst