Deti a peniaze: kedy ich začať učiť hospodáriť?

Autor: AFISP
14.09.2016 (08:00)

Ak chcete, aby vaše ratolesti rozumeli financiám, treba v nich pestovať finančnú gramotnosť od mala.
Chcete začať dávať dieťaťu vreckové a neviete, v akej výške? Prípadne uvažujete o platobnej karte? To, že vám už dieťa chodí do školy, ešte neznamená, že bude automaticky vedieť hospodáriť aj s peniazmi.
 
Samotné vreckové je len jeden z krokov na to, aby financiám skutočne rozumelo. Pestovať v ňom finančnú gramotnosť by ste však určite mali od mala. „Tak, ako sa na škole učíme od detstva základy matematiky,  fyziky, či chémie alebo pravidlá cestnej premávky, rovnako je potrebné od malička žiakom vštepovať základné ekonomické princípy,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Komplexné ekonomické a finančné vzdelávanie zatiaľ na základných, ale aj stredných školách chýba, no, ako dodáva, základy hospodárenia treba deťom vštepovať už doma.
 

Tu je 10 rád

1. Pozná sčítavanie? Dobrý čas začať hospodáriť

Najlepší čas, kedy začať učiť dieťa hospodáriť s peniazmi, je s nástupom do školy. Samozrejme, vždy závisí od vyspelosti dieťaťa, no malo by to byť vtedy, keď už dieťa rozpoznáva čísla, zvláda prvé matematické úkony sčítania a odčítania, a hlavne, vníma potrebu plnenia si svojich školských povinností a je tak do istej miery zodpovedné.

2.      Vreckové má mať dôvod

Deťom nestačí peniaze len dať. Ak chcete dieťa skutočne viesť k finančnému plánovaniu, musíte mu vysvetliť, že ak dostane vreckové, má to svoj dôvod. Teda či bude vreckové používať aj na nákup školských pomôcok či stravy, alebo len osobnú potrebu. Ak sa zároveň rozhodnete dávať mu vreckové, stanovte jasné pravidlá, ktoré už nemeňte. „Dieťa tak bude vedieť, s akou čiastkou a kedy má počítať, vďaka čomu si bude môcť postupne plánovať svoje príjmy aj výdavky,“ hovorí Darina Huttová. Teda, či mu budete dávať k nejakému dňu pravidelnú čiastku, alebo naopak variabilnú, ktorá bude závisieť od jeho aktivity v domácnosti, úspešnosti v škole a podobne.

3.      Začnite s menším vreckovým

Výška vreckového by sa mala odvíjať od veku dieťaťa a jeho potrieb. Je lepšie, ak najprv začnete s menšími čiastkami a s kratšími intervalmi. Napríklad bude spočiatku dostávať týždenné vreckové a neskôr mesačné. Dôvodom je, že malé deti hlavne spočiatku nedokážu plánovať v dlhších časových intervaloch a zrejme by prvé vreckové minuli na sladkosti či hračky pri najbližšej návšteve obchodu.

4.      Minulo sa vreckové?

Dieťa však od začiatku učte, že ak si minie svoje vreckové hneď v prvý deň, nedostane bezdôvodne ďalšie peniaze. Ide najmä o prípady, ak má vreckové len na osobnú potrebu. „Z tohto pravidla nepoľavujte, aby ste dieťa hneď od mala neučili žiť na dlh, respektíve mu nevštepovali nezodpovednosť pri finančnom plánovaní,“ upozorňuje Huttová. Zároveň bude vedieť, že ak si bude chcieť kúpiť nejaké hračku, počítačovú hru či čokoľvek iné, musí si na to našetriť.

5.      Vreckové si treba zaslúžiť

Tak, ako za prácu dostávate mzdu, aj dieťa by od začiatku malo vedieť, že vreckové si treba zaslúžiť. Či už za dobré správanie, pomoc s domácimi prácami, prospech v škole, prípadne iné dobré skutky. Ak si chce dopriať drahšiu hračku či niečo iné, motivovať dieťa môžete aj tým, že jednotlivé skutky ohodnotíte buď bodmi či centami a na konci „výplatného“ termínu môžete spoločne sčítať, koľko peňazí dieťa dostane.

Neprehliadnite

 6.      Motivujte dieťa k sporeniu

Ako konštatuje Darina Huttová, viac ako tri štvrtiny slovenských domácností nemá dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by mala byť vo  výške polročného príjmu domácnosti. „Už deťom treba vštepovať, že ak chcú nejakú vec, musia si na ňu nasporiť,“ dodáva. Malému dieťaťu preto napríklad kúpte pokladničku, kam by si šetrilo peniažky, tým väčším môžete založiť účet, kam by si nejakú čiastku odkladali (napríklad už aj zárobky z brigád) a mohli pravidelne stav účtu sledovať. Zároveň ak dieťa po niečom túži, čo nie je nedosiahnuteľné, neodbite ho tým, že sa to nedá, ale motivujte ho, aby si na to našetrilo. 

7.      Hrajte sa na plánovačov

Deti milujú hry a rovnako radi sa cítia byť potrebné. Ak sú už trošku staršie, základy finančného plánovania im môžete ukázať na jednoduchej hre. „Stanovte im istú finančnú čiastku a nechajte ich, aby navrhli systém prímov a výdavkov v praxi,“ vysvetľuje Huttová. To znamená, koľko by navrhli minúť na nákupy potravín, koľko na drogériu, dopravu, a koľko z toho ešte dokážu ušetriť. Ak sa chystáte aj na spoločný výlet, o to väčšia výzva variovať možné príjmy a výdavky tak, aby zostalo aj na výlet.

8.      Nechajte ho nakupovať

Ak už máte naplánované, koľko môžete minúť na potraviny, nechajte dieťa týždeň chodiť na nákupy tak, aby za danú čiastku skutočne zabezpečilo pre domácnosť na daný týždeň potraviny. Tak najlepšie zistí, ako musí s financiami narábať, aby ku koncu týždňa nezostala rodina o chlebe a vode.

9.      Čo prezradia grafy

Pre staršie deti bude určite výzvou plánovať si výdavky aj príjmy tak, aby si dokázali našetriť aj väčšiu čiastku. Pomôcť môže graf alebo tabuľka, kde prehľadne uvidia celý tok príjmov a výdavkov, ako aj to, koľko si z mesačného príjmu majú odkladať. „Na základe vašich výpisov z banky im tiež môžete vysvetliť, čo znamená úroková sadzba, ako sa peniaze zhodnocujú, ale aj ako funguje úver. Teda koľko v skutočnosti pri danej úrokovej sadzbe a poplatkoch musíte vrátiť späť,“ podotýka Huttová.

10.   Reklama je pekná, ale...

Najmä dospievajúce ratolesti učte, že len reklama na rozhodnutie o ich finančnom záväzku nestačí. „Študenti sa síce dobre orientujú vo všeobecných teoretických ekonomických pojmoch, no ak majú teóriu vyskúšať v praxi, stávajú sa ľahkou obeťou klamlivých a zavádzajúcich finančných produktov,“ hovorí Darina Huttová. Vyše tretina Slovákov dáva na splátky bankových či nebankových úverov viac ako 30 percent z mesačného príjmu domácnosti.Mladých treba učiť, že najmä pokiaľ ide o spotrebné úvery či rôzne iné pôžičky od často nedôveryhodných subjektov, práve tvorba finančnej rezervy ich vie elegantne a spoľahlivo nahradiť. Zároveň pri existencii takéhoto typu dlhov je potrebné ich pokiaľ možno čo najskôr splatiť a viac sa týmto spôsobom nezadlžovať,“ upozorňuje.
Zdroj: AFISP, Foto: redakcia